Affective Politics & the Imagination of Everyday Resistance

Καλοκαιρινό σεμινάριο στο χώρο Bluestockings, στη ΝΥ. Φυσικά, είναι πολύ μακριά από εμας, αλλά το βάζω γιατί είναι ένα καλό παράδειγμα ανοιχτής (σε όλο το κόσμο), διεθνοποιημένης, κοντά στις θεωρητικές εξελίξεις, ακτιβίστικης, αυτομόρφωσης.  
Επίσης το βάζω γιατί η βιβλιογραφία που δίνεται είναι πολύ καλή για το θέμα της μελέτης του affect (έννοια με πολλές μεταφράσεις στα ελληνικά), από μια πολιτική σκοπιά.

Bluestockings • 172 Allen Street between Stanton and Rivington, NYC •
$35 – 55 – 75 sliding scale
Wednesdays 4– 6 PM from July 15th – August 26th
Instructors: Jack Z. Bratich & Stevphen Shukaitis

Recently, “affect” has been a key concept for research in politics, aesthetics, marketing, neuroscience, and sociology. This course seeks to draw together some of the more innovative work within this “affective turn,” focusing on the political composition of subjectivities, especially via cultural practices.  After a survey of some conceptual foundations of affectivity, we explore its relation to group-formation, labor, technology, value, passions (fear, panic, trauma, joy, love), actions, and creativity. The course will feature guest speakers engaged in affective politics and involve group discussions on the affective nature of practices participants are involved in.

Pre-register in person at Bluestockings.  Course participants need to submit their payment prior to the first meeting (cash only). There will be a maximum enrollment of 20 students for this course.


::Readings::
Readings are divided into core and supplementary readings. The core readings (noted with a star *, approximately 50 pages) will be used to form the basis of discussion. Please make sure that you have read the core readings before the meeting for that week Supplementary readings are materials arguments will be drawn from and would be useful for pursuing particular topics further but are not necessary to read before discussion. Reading core materials is highly encouraged and will greatly aid in having engaging and interesting discussions.

This syllabus is a draft and is likely to change somewhat before the beginning of the class.

Week 1: Intro: Affective Foundations & Subjectivity
* Emma Dowling, Rodrigo Nunes and Ben Trott (2007) “Immaterial and Affective Labor: Explored,” ephemera: theory & politics in organization Volume 7 Number 1: 1-7. http://www.ephemeraweb.org/journal/7-1/7-1index.htm
*Free Association (2006) “What is a life?” Available at http://www.nadir.org.uk/whatisalife.html.
* Massumi, Brian (2002) “Autonomy of Affect,” Parables for the Virtual: Movement, Affect Sensation. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Clough, Patricia Ticineto with Jean Halley, Eds. (2007) “Introduction,” The Affective Turn: Theorizing the Social. Durham, NC: Duke University Press.
Brennan, Teresa (2004) “Introduction” Transmission of Affect. Ithaca: Cornell University Press.
Spinoza, Baruch (1677) “Of Human Bondage, or the Strength of the Affects.” Available at http://frank.mtsu.edu/~rbombard/RB/Spinoza/ethica4.html.

Week 2: Labor & Value
*Affective capitalism: http://p2pfoundation.net/Affective_Capitalism
*Ahmed, Sara (2004) “Affective Economies” Social Text 22: 2
*Negri, Antonio (1999) “Value and Affect,” boundary 2 Volume 26 Number 2: 77-88.
Hardt, Michael (1999) “Affective Labor,” boundary 2 26:2: 89-100.
Mezzadra, Sandro. “Taking Care: Migration and the Political Economy of Affective Labor.” http://www.gold.ac.uk/media/mezzadra_taking_care.pdf
Prada, Juan Martin. “Affective Link. Policies of affectivity, aesthetics of biopower.” http://www.vinculo-a.net/english_site/text_curatorial.html.
Prada, Juan Martin. “Economies of Affectivity.” http://www.vinculo-a.net/english_site/text_prada.html

Week 3: Affect & Technology
*Pybus, Jennifer. “Affect and Subjectivity: A case study of Neopets.” http://aspen.conncoll.edu/politicsandculture/page.cfm?key=557
*Berardi, Franco “Bifo” (2009) “Info-labor and precarization,” Precarious Rhapsody: Semiocapitalism and the pathologies of post-alpha generation. London/New York: Minor Compositions: 30-55.
*Arvidsson, Adam (2006). “Quality Singles: internet dating and the work of fantasy,” New Media and Society 8:4.
Guattari, Félix. “Cinema of Desire,” Soft Subversions. New York: Semiotext(e)
Clough, Patricia Ticineto (2001) Autoaffection: Unconscious Thought in the Age of Teletechnology. Minneapolis, MI: University of Minnesota Press.

Week 4: Affect & Sad Passions
*Brown, Wendy “Resisting Left Melancholy” boundary 2 26:3. 1999 (9).
*Marazzi, Christian. “Who Killed God Pan?” ephemera: theory & politics in organization Volume 4 Number 3: 181-186.   
*Feel Tank Chicago: http://feeltankchicago.net
*Berardi, Franco “Bifo” (2008) Félix Guattari: Thought, Friendship, and Visionary Cartography. Trans. Giuseppina Mecchia. New York: Palgrave.
Massumi, Brian (2005) “Fear (The Spectrum Said).” Positions 13:1.
Dalla Costa, Maria (2002) “Door to the Garden.” http://www.generation-online.org/p/fpdallacosta1.htm
Berardi, Franco “Bifo” (2009) “Dark Desires,” Precarious Rhapsody: Semiocapitalism and the pathologies of post-alpha generation. London/New York: Minor Compositions: 30-55.

Week 5: Affect & Joyful Passions
*Hardt, Michael (1993) “Spinozian Practice: Affirmation and Joy,” Deleuze: An Apprenticeship in Philosophy. Minneapolis: University of Minneapolis Press.
*Shukaitis, Stevphen  (2007) “Affective Composition and Aesthetics: On Dissolving the Audience and Facilitating the Mob,” Journal of Aesthetics & Protest. http://www.journalofaestheticsandprotest.org/5/articles/shukaitis/shukaitis.htm
Weinstone, Ann (2004) Avatar Bodies: A Tantra for Posthumanism. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Berardi, Franco “Bifo” (2009) “77: The Year of Premonition,” Precarious Rhapsody: Semiocapitalism and the pathologies of post-alpha generation. London/New York: Minor Compositions: 30-55.

Week 6:  Affect, Creativity & Action
*Brennan, Teresa (2004) “Transmission in Groups” Transmission of Affect. Ithaca: Cornell University.
*Precarias a la Deriva (2006)“A Very Careful Strike – Four Hypotheses,” the commoner Number 11: 33-45.
*Lohmann, Peter and Steyaert, Chris (2006) “In the mean time: Vitalism, Affects, and Metamorphosis in Organizational Change,” Deleuze and the Social. Eds. Martin Fuglsang and Bent Meier Sorenson. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Grindon, Gavin (2007) “The Breath of the Possible,” Constituent Imagination: Militant Investigations // Collective Theorization. Ed. Stevphen Shukaitis and David Graeber with Erika Biddle. Oakland, CA: AK Press: 94-107.

Week 7: Affective Resistance in the Open
*Bratich, Jack (2009) “Subjectivity Rosa: Undercurrent Affairs,” Fifth Estate Volume 44 Number 1.
*Agamben, Giorgio (2004) The Open: Man and Animal. Stanford: Stanford University Press.
*Genosko, Gary. “Transversality,” Félix Guattari: An Aberrant Introduction. London: Continuum Press.
Foucault, Michel (1997) “What is Revolution?” The Politics of Truth. New York Semiotext(e).

Additional readings:
“Immaterial and Affective Labor: Explored,” ephemera: theory & politics in organization Volume 7 Number 1. http://www.ephemeraweb.org/journal/7-1/7-1index.htm
Abel, Marco (2009) Violent Affect: Literature, Cinema and Critique After Representation. Lincoln: University of Nebraska Press.
Ahmed, Sara (2004) The Cultural Politics of Emotion. New York: Routledge.
Berlant, L., Najafi, S., & Serlin, D. (2008). “The Broken Circuit: an Interview with Lauren Berlant,” Cabinet Magazine Issue 31: Shame, 85.
Bratich, Jack Z. (2008) Conspiracy Panics: Political Rationality and Popular Culture. Binghamton: SUNY Press.
Brook, Brook (2009) “The Alienated Heart: Hochschild’s ‘emotional labor’ thesis and the anticapitalist politics of alienation,” Capital & Class 98: 7-31.
Cote, Mark & Jennifer Pybus (2007) “Learning to Immaterial Labor 2.0: Myspace & Social Networks,” ephemera: theory & politics in organization Volume 7 Number 1.
Deleuze, Gilles. Lecture Transcripts on Spinoza’s Concept of Affect. http://www.gold.ac.uk/media/deleuze_spinoza_affect-1.pdf
Dowling, Emma (2007) “Producing the Dining Experience: Measure, Subjectivity and the Affective Worker,” ephemera: theory & politics in organization Volume 7 Number 1.
Duncombe, Stephen (2007) Dream: Re-Imagining Progressive Politics in an Age of Fantasy. New York: New Press.
Federici, Silvia (2004) Caliban and the Witch: Women, the Body, and Primitive Accumulation. Brooklyn, NY: Autonomedia.
Federici, Silvia (2008) “Precarious Labor: A Feminist Viewpoint,” In The Middle of a Whirlwind: 2008 Convention Protests, Movement, and Movement. Los Angeles: Journal of Aesthetics & Protest Press. Available at http://www.inthemiddleofawhirlwind.info.
Gibbs, Anna (2002) “Disaffected,” Continuum: Journal of Media and Cultural Studies. 16: 3.
Gorton, Kristyn (2007) Psychoanalysis and the Portrayal of Desire in Twentieth-Century Fiction: A Feminist Critique. Lewiston, NY: Edwin Mellen.
Guattari, Félix (1996) “Ritornellos and Existential Affects,” The Guattari Reader. London: Blackwell: 158-171.
Hansen, Mark (2004) “The Affect-Body,” New philosophy for New Media. Cambridge: MIT.
Hansen, Mark (2004) “The Time of Affect, or Bearing Witness to Life,” Critical Inquiry 30: 584-626.
Hochschild, Arlie (1983) The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling. Berkeley: University of California Press.
Jarrett, Kylie (2003) “Labor of Love: An archaeology of affect as power in e-commerce,” Journal of Sociology 39:4, 2003.
Katsiaficas, George (2001) The Subversion of Politics: European Autonomous Movements and the Decolonization of Everyday Life. New Jersey: Humanities Press.
Negri, Antonio (1999) Insurgencies: Constituent Power and the Modern State. Trans. Maurizio Boscagli. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.
Negri, Antonio (2003) “Alma Venus: Love,” Time for Revolution. Trans. Matteo Mandarini. London: Continuum.
Panksepp, Jaak (1998) Affective Neuroscience: The Foundations of Human and Animal Emotions. New York: Oxford University Press
Pruchnic, Jeff (2008) “The Invisible Gland: Affect and Political Economy,” Criticism Volume 50, Number 1: 160-175.
Redding, Paul (1999) The Logic of Affect. Melbourne: Melbourne University Press.
Stoler, Ann Laura. “Affective States” Companion to the Anthropology of Politics. Ed. David Nugent and Joan Vincent. Oxford: Oxford University Press.
Team Colors Collective (2009) “To Show the Fire and the Tenderness.” http://indyreader.org/content/to-show-fire-and-tenderness-by-teams-colors-collective-conor-cash-craig-hughes-stevie-peace-
Terranova, Tiziana (2004) “Communication Biopower,” Network Culture: Politics for the Information Age. London: Pluto Press.
Titchener, E.B. (1895) “Affective Memory,” Philosophical Review. Volume 4 Number 1: 65-76.
Vaneigem, Raoul (1994 [1967]) Revolution of Everyday Life. Trans. Donald Nicholson-Smith. London: Rebel Press.
Vaneigem, Raoul (1994) The Movement of the Free Spirit. Trans. Randall Cherry and Ian Patterson. New York: Zone Books.
Vaneigem, Raoul (n.d.) Collection of Desires. Richmond, VA: Paper Street.

Ετικέτες Technorati: , , , ,

Νέα Σελίδα: Downloads

Όπως θα δειτε και πάνω δεξιά, έγινε μια νεα σελίδα που συγκεντρώνει όλα τα pdf downloads που προσφέρει το μπλογκ.
Έτσι, μπορείτε να τα δείτε και να τα θυμηθείτε, και να τα κατεβάσετε.
Για να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλιότεροι.
Good stuff!

cfp: Sexualities: Bodies, Desires, Practices

6th Global Conference:
Sexualities: Bodies, Desires, Practices
(formerly Persons and Sexuality)

Tuesday 10th November – Thursday 12th November 2009
Salzburg, Austria

Call for Papers
How do we understand the different desires and pleasures that people
engage in, and by which they define who they are and how they interact
with others? How do we conceive of and make sense of different
sexualities beyond simple and often flawed notions of ‘normal’ and
‘abnormal’ or ‘deviant’ or ‘paraphiliac’? What is at stake when we
discuss sex and sexuality in the context of embodiment and the material
(and messy) physicality of sex play? How do desires, identities,
behaviours and practices interplay in sexual expressions in contemporary
life? What challenging questions do we face in researching and
theorising about sexuality in the 21st Century.

The study of sexuality has developed significantly over the last 20
years and this revamping of the ‘persons and sexuality’ conference seeks
to shift focus from issues of identity and orientations in a sometimes
hostile world (though these issues are still important and papers are
still sought on them!!!) to explore issues of how people make sense of
and express their different sexualities in contemporary life. The
project seeks to develop a space for discussion and debate about the
interplay of identities, orientations, desires, pleasures, taboos,
relations, behaviours and practices of sex and sexuality across a range
of critical, contextual and cultural perspectives. Seeking to encourage
innovative, creative, inter, multi and post disciplinary dialogues in
national and global contexts, we welcome papers from all disciplines,
professions and vocations which struggle to understand what it is to be
sexual and how sex and sexuality has a social as well as private
dimension. We particularly welcome papers that explore the creative
spaces where biology, sexology, psychology, psychoanalysis, sociology,
arts and humanities, philosophy and contemporary – social
constructionist, queer – critiques collide, oppose, conjoin and intermesh.

We welcome traditional papers, preformed panels of papers, workshop
proposals and other forms of performance – recognising that different
disciplines express themselves in different mediums –  and seek
submissions on any of the following themes:

1. Sexual Spatialities
•    The public and private interlacing of sexuality; accounting for the
link between social  and intimate identities and sexuality
•    What are the limits and scope to defining ourselves in social
spaces through our desires
•    Pre-modern, modern and postmodern sexualities and their expressions
•    Sexuality, belonging and the alien; the local, social, national and
international
•    Structures, institutions and systems; economics, commodities and
sexuality; work and sexuality
•    Acts and interactions; representations and symbols; space and time

2. Bodies and Desire, Lust and Sex
•    Bonds of lust and desire; unleashing and containing; unlocking and
repressing
•    Body rituals and the exchange of fluids: aesthetics, explorations,
games, representations
•    Fucking, sucking, penetrating, engulfing, petting, biting, rubbing,
licking, touching, kissing
•    The secular and the religious; the heretical and the sacred and
their place in our desires
•    Norms that rule our sexual lives; the death or killing of desire
and lust
•    Persons re-inventing their bodies, desires and lust; re-invention
of sex and sexual beings?
•    Embodiment, bodies and mapping desires in flesh

3. Sex in the 21st Century
•    Web sex and virtual sex
•    The new technologies of sex
•    Sex, symbols and sex toys: vibrators are a girls best friend?
•    Sexual diversity – scope and limits?
•    Sex, health and safety and the impact of technologies and medicine
•    Changing technologies, changing understandings of the sexual?

4. Love, Relationships, Detachment and Sex
•    From marriage to fuck buddies – sexual relationships
•    The entanglements of romance and desire, sex and social relations,
love and pleasure.
•    The meaning in sexual relationships: commitment, respect, exchange, use
•    Hooking-up, casual sex, one-night stands; sex with strangers, what
was your name again?
•    Cyber-sex, phone-sex; virtual sex and sexuality
•    Isolation, loneliness, estrangement and sexual deprivation
•    Pleasures of the self; masturbation as detached sex?
•    Detachment and the destruction of trust; betrayal, cheating and
infidelity
•    Separation, mourning and bereavement; unlinking, unloving and unsexing

5. Uncomfortable Territories
•    Violence and sex; sexual abuse; abjection and sexuality; subjection
and the sexual self
•    Sex and animals, sex and pets; sex, desire and love across species
boundaries
•    Family, blood bonds and sex within boundaries of kinship; desire,
sex and incest
•    Sex games and sexual play that make people uncomfortable
•    Scatological desire and sex; death, lust and sex
•    Dislocated, homeless, disassociated, uprooted sex, desire and lust

6. Narrative, Aesthetic and Creative Representations
•    The theatre of sex and sexual beings; sex on stage and on the stage
of life
•    Dreams, fantasies and desire; symbols, meaning and the unconscious
•    Unfixing sexual categories of the self through art and artistic
creation and narratives
•    The grammar of lust and desire in artistic creation and representation
•    Pornography and the erotic: artistic representation, aesthetic and
creative virtue, narrative displacement?
•    Is there a creation of new sexual territories by way of art and the
aesthetic realm?

7. Identity Politics: Recognition, Citizenship and Rights
•    Inequality, power relations, domination and sexuality
•    Normalisation and the good sexual citizen; dissidence and the
refusal to comply
•    Homogeneity and heterogeneity, sameness and diversity, identity and
fluid sexualities
•    The other from within; unfixed sexualities, fluid identities; a
sexual ethics for our times
•    Social movements and their impact on rights and institutional change
•    Sexual freedom, personhood, resistance and rebellion

Papers will be considered on any related theme. 300 word abstracts
should be submitted by Friday 3rd July 2009. If an abstract is accepted
for the conference, a full draft paper or equivalent should be developed
and submitted by Friday 9th October 2009. The draft paper should be of
no more than 8 or 9 pages long and ready for a 20 minute (maximum)
presentation during the conference. 300 word abstracts should be
submitted simultaneously to both Organising Chairs; abstracts may be in
Word or RTF formats with the following information and in this order:
author(s), affiliation, email address, title of abstract, body of abstract.

Please use plain text (Times Roman 12) and abstain from using footnotes
and any special formatting, characters or emphasis (such as bold,
italics or underline). We acknowledge receipt and answer to all paper or
panel proposals submitted. If you do not receive a reply from us in a
week you should assume we did not receive your proposal; it might be
lost in cyberspace! We suggest, then, to look for an alternative
electronic route or resend.

Organising Committee
Paul Reynolds
Reader in Sociology and Social Philosophy
Centre Director, Centre for Research Ethics and Ethical Deliberation
Edge Hill University
E-Mail: reynoldp@edgehill.ac.uk

Rob Fisher
Network Founder and Leader
Inter-Disciplinary.Net,
Freeland, Oxfordshire,
United Kingdom
E-Mail: pas6@inter-disciplinary.net

The conference is part of the ‘Transformations’ Hub’ within the Critical
Issues programmes of Inter-Disciplinary.Net. All papers accepted for and
presented at this conference are eligible for publication in an ISBN
eBook. Selected papers may be invited to form other publications
dependent on the quality and coherence of the papers. Papers are also
eligible for consideration for the new Global Journal of Sexuality,
Sensuality and the Erotic, being launched in autumn 2009.

For further details about the project please visit:
http://www.inter-disciplinary.net/critical-issues/transformations/persons-and-sexuality/

For further details about the conference please visit:
http://www.inter-disciplinary.net/critical-issues/transformations/persons-and-sexuality/call-for-papers/

Ετικέτες Technorati: , , ,

Δελτίο Τύπου του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας

Θέμα: «Παγκόσμια Ημέρα κατά Nαρκωτικών: Μνημείο υποκρισίας και ανευθυνότητας»

Η κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών αναδεικνύει με τραγικό τρόπο τον κυνισμό και τον παραλογισμό μιας κοινωνίας, που ενώ ευθύνεται για την κατακόρυφη αύξηση τόσο του προβλήματος της εξάρτησης όσο και άλλων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων όπως η βία, η παραβατικότητα, οι ψυχικές διαταραχές, όχι μόνο δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες της, αλλά επιχειρεί να κερδίσει από τις ανοικτές της πληγές.

Ενδεικτικό παράδειγμα η κατ’ ευφημισμό Παγκόσμια Ημέρα Κατά των Ναρκωτικών. Η μέρα αυτή αντί να αποτελεί μέρα περίσκεψης, αναστοχασμού και ελπίδας – όπως οφείλει να είναι η καθημερινότητα όσον αφορά στην αντιμετώπιση του προβλήματος, λειτουργεί περισσότερο σαν ανούσια φιέστα. Μια φιέστα με παυσίπονη δράση κατ΄αναλογία με την παυσίπονη δράση των φαρμακευτικών ουσιών που χρησιμοποιούν οι εξαρτημένοι. Μια φιέστα που λειτουργεί απενοχοποιητικά για την πολιτική ηγεσία, πολλές φορές για τους ίδιους τους επαγγελματίες που δουλεύουν στο χώρο και εν τέλει για ολόκληρη την κοινωνία.

Το πρόβλημα των ναρκωτικών αποδεικνύεται ιδιαίτερα προσοδοφόρο όχι μόνο για τα παράνομα κυκλώματα διακίνησης αλλά και για την εκάστοτε πολιτική εξουσία. Άλλοτε αποτελεί εργαλείο ελέγχου και αποκλεισμού και άλλοτε πεδίο προβολής μιας επίπλαστης ευαισθησίας. Θυμάται η εξουσία και η κοινωνία τη «μάστιγα του αιώνα» σε κάθε παγκόσμια μέρα και όταν υπάρχει έξαρση των θανάτων. Και ξεχνά το καθημερινό μαρτύριο των συμπολιτών μας που βρίσκονται δέσμιοι της εξάρτησης τους από τη μια πλευρά και της υποκρισίας και του κυνισμού των ιθυνόντων από την άλλη πλευρά.

Η αδιέξοδη και παράλογη αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών από τις κυρίαρχες πολιτικές και επιστημονικές αντιλήψεις έχει οδηγήσει:

  • Στο να συρρικνώνονται συνεχώς οι δημόσιες προτάσεις απεξάρτησης και να επιτρέπεται ταυτόχρονα η εξάπλωση των παράνομων ιδιωτικών «θεραπευτηρίων», χώρων που έχουν ανάγει την εκμετάλλευση του ανθρώπινου πόνου, σε ένα εμπόριο παρόμοιο με αυτό της πιάτσας των παράνομων ουσιών. 
  • Στο να μη δίνεται καμία σημασία σε ελπιδοφόρες προσπάθειες, μέσα από τις οποίες εκατοντάδες άνθρωποι προσπαθούν και βελτιώνουν τη ζωή τους.
  • Στο να τίθεται ως τελικός στόχος απλά η εξάλειψη της «λίστας της ντροπής» και όχι η χειραφέτηση και ανάκτηση της αξιοπρέπειας των εξαρτημένων.
  • Στο να θεωρούνται οι συμπολίτες μας με προβλήματα εξάρτησης ως πηγές εγκληματικότητας και άλλων προβλημάτων και να ζητείται όλο και πιο έντονα η μετακίνηση δομών απεξάρτησης έξω από τις πόλεις.  Οι μηχανισμοί ελέγχου και περιθωριοποίησης φαίνεται να είναι ίδιοι είτε μιλάμε για τοξικομανείς, είτε για μετανάστες κ.ο.κ. Η βάση είναι κοινή: αποκλεισμός του διαφορετικού.
  • Στο να υπάρχει παντελής αδιαφορία για ένα παράλογο νομικό πλαίσιο που οδηγεί στις φυλακές τεράστιο αριθμό συμπολιτών μας με προβλήματα εξάρτησης, με μοναδικό αποτέλεσμα να προστίθεται ένα δεύτερο πολύ σοβαρό πρόβλημα, αυτό του εγκλεισμού στο ήδη πολύ σοβαρό πρόβλημα της εξάρτησης.

Όλα αυτά τα αδιέξοδα της διαχειριστικής πολιτικής τα βιώνουμε με επώδυνο τρόπο στο Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας1. Το πρόγραμμα λειτουργεί εδώ και δύο χρόνια σε καθεστώς ομηρείας και αβεβαιότητας καθώς ο ΟΚΑΝΑ και το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δεν έχουν προβεί σε λύση των προβλημάτων χρηματοδότησης, παρά μόνο σε κάποιες «πυροσβεστικού» τύπου κινήσεις. Και όλα αυτά παρά τις ρητές διαβεβαιώσεις της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου – ακόμη και στο νέο εθνικό σχέδιο δράσης για τα ναρκωτικά – για συνέχιση του προγράμματος. 

Για όλους αυτούς τους λόγους διεκδικούμε το αυτονόητο δικαίωμα μας σε μια αξιοπρεπή και ελεύθερη από οποιαδήποτε εξάρτηση ζωή, ενάντια σε κάθε λογική συρρίκνωσης και απαξίωσης του περιεχομένου της ζωής μας και δηλώνουμε ότι δεν θα σταματήσουμε τον αγώνα μέχρι να δοθεί λύση στο πρόβλημα μας. Δεν θα σταματήσουμε καθώς η συνέχιση του προγράμματος δεν αποτελεί για μας πολυτέλεια, αλλά βασική προτεραιότητα για τη ζωή μας και καλούμε όλους τους υγιώς σκεπτόμενους πολίτες και πολιτικούς, τους γονείς, την ελληνική κοινωνία να συμμετέχουν σε αυτόν τον αγώνα.

Η Επιτροπή Αγώνα του Προγράμματος[1]

 

Πρόσωπο επικοινωνίας: Λαϊνάς Σωτήρης, Ψυχολόγος, Συντονιστής Προγράμματος, Τηλέφωνα: 2310 500477, 6944317524

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 10, 54625, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ.: 2310 500477-8, www.selfhelp.gr, selfhelp@auth.gr

[1] Η Επιτροπή Αγώνα του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας αποτελείται από μέλη του προγράμματος, συγγενικά τους πρόσωπα, εκπαιδευόμενους και εργαζόμενους σε αυτό.

Ετικέτες Technorati: , , ,

Οι Βιβλιοθήκες διακόπτουν την πρόσβαση στα ακαδημαϊκά περιοδικά

ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΣΕ 9.000 ΤΙΤΛΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β./HEAL-Link) σας πληροφορεί ότι, παρά τις επανειλημμένες υποσχέσεις του Υπουργείου, δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες χρηματοδότησης της οριζόντιας δράσης των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών συμπεριλαμβανομένων των συνδρομών στα ηλεκτρονικά περιοδικά για την τριετία 2009-2011. Αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού είναι η διακοπή της πρόσβασης των Ελληνικών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) και Ερευνητικών Ιδρυμάτων της χώρας σε περισσότερους από 9.000 τίτλους επιστημονικών ηλεκτρονικών περιοδικών.

Οι συνέπειες της διακοπής της πρόσβασης των ελληνικών ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων στα ηλεκτρονικά περιοδικά, ύστερα από 10 χρόνια αδιάλειπτης παροχής της υπηρεσίας αυτής, θα είναι ολέθριες για την υποστήριξη της έρευνας και της εκπαίδευσης στη χώρα μας, σε μια εποχή κατά την οποία η καινοτομία και η πρόσβαση στην πληροφορία αποτελούν βασική προϋπόθεση για την πρόοδο μιας χώρας.

Ο ΣΕΑΒ συγκεντρώνει υπογραφές για άσκηση επιπλέον πίεσης προς το Υπουργείο, ώστε να ολοκληρωθούν το ταχύτερο οι διαδικασίες χρηματοδότησης.

Ζητάμε:

Άμεση εξασφάλιση της χρηματοδότησης και υπογραφή των συμβάσεων.

Για να υπογράψετε, πατήστε εδώ: http://physlib1.physics.auth.gr/

«Παγκόσμια κρίση και αγώνες του πλανητικού προλεταριάτου» με τους Caffentzis – Federici

ΕΚΔΗΛΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ με τα μέλη των Midnight Notes
George Caffentzis και Silvia Federici


Image scaled down


…ο καπιταλισμός σε τελευταία ανάλυση είναι ένα ψυχρό, βίαιο και δολοφονικό σύστημα. Άρα, το πιο σημαντικό βήμα στην πλανητική «μείωση της βλάβης», καθώς διανύουμε την τροχιά από την κρίση στην επανάσταση, είναι να αφοπλίσουμε το κράτος και το κεφάλαιο όσο το δυνατόν περισσότερο και γρηγορότερα.
Promissory Notes, 2009

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟ ΣΤΕΚΙ «ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ»
Αγ. Βασιλείου και Π.Π. Γερμανού 22
(στάση μετρό Αγ. Δημήτριος)

Σάββατο, 13 Ιουνίου, 7μμ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΑΡΙΑΣ
και σύντροφοιΕτικέτες Technorati: , , , ,

Is Black and Red Dead? Conference

ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο, που δείχνει πως μπορούν να συμπλέκονται η πολιτική και η ακαδημαϊκή έρευνα για την αριστερά, με πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις, ακόμα και για το Δεκέμβρη 2008

Centre for the Study of Social and Global Justice

University of Nottingham, 7 th -8 th September 2009

An academic conference organized and supported by the PSA Anarchist Studies Network, the PSA Marxism Specialist Group, Anarchist Studies, Capital & Class, Critique-Journal of Socialist Theory and Historical Materialism.

We are limited to only 40 places for non-paper givers. If you would like
to come to this event, you are strongly recommended to book early to
avoid disappointment. Registration closes on the 30th of June. Bursaries
are available. Please indicate how much you require on your registration
form. Full details on registration are available here:
http://www.anarchist-studies-network.org.uk/IsBlackAndRedDead

Programme

Monday Sept 7 th

Registration: 09:00-10:45

Staff Club, University of Nottingham

10:45-11:00 Opening remarks

Session 1: 11:00-12:30

Panel 1: Convergence Through Practice 1: The New Left

Chair: t.b.c

Mike Mowbray (New) New Left?: radical considerations in Canada and Quebec from the post-1968 moment to today
Toby Boraman Councilist anarchism and carnival anarchism during the 1970s: a case study.
Sara Motta Post-Left Anarchism, Open Marxism and ‘New’ Autonomist Social Movements in Latin America

Panel 2: Politics, Ideology Revolution

Chair: t.b.c

Christian Garland The (Anti-) Politics of Autonomy: Between Marxism and Anarchism
Christopher Wellbrook ABOLISH CAPITAL!: Beyond the Marxist/Anarchist divide

Paul McLaughlin

Theory, Ideology, and Tradition: Reconciling Anarchism and Marxism

12:30-13:30: Lunch

Session 2: 13:30-15:00

Panel 3: Class Struggle,

Chair: Lea Haro

David J. Bailey Comparing the relative efficacy of different types of class struggle
Peter Kennedy Can Marxist and Anarchist explanations of the class struggle between Capitalists and workers be reconciled?
Paul B. Smith The origins of the collapse of the First International

Panel 4: The Psychology, Political Economy and Theology of A Schism

Chair: Ruth Kinna

Dana Ward And never the twain shall meet: The psychological foundations of political ideology
Benjamin Franks Moral Theory and Economics: The beginnings and ends of the schism….
Alex Christoyannopoulos Red and Black Christians: Some Similarities and Differences between Liberation Theology and Christian Anarchism

Session 3: 15:15-16:45

Panel 5: Ideology and Post-Ideology 1

Chair: t.b.c

Elena Loizidou Anarchy: ‘This is what Democracy looks like’
George Sotiropoulos Ideology and Politics: Overcoming the divide between red and black
Chiara Bottici Black and red: an historical-philosophical enquiry into their convergence.

Panel 6: Anarcho-Communism

Chair: Philip O’Sullivan

Jean-Cristophe Angaut Beyond black and red: Situationnists and the legacy of the workers movement
Jérémy Tranmer Constructing an alternative to Marxism-Leninism: British Communists and prefigurative politics
Mathieu Le Tallec Trotskysm and anarchism: possible coexistence in France?

Session 4: 17:00-18:30

Panel 7: Black and Red – The Italian Experience

Chair: Alberto Toscano

Steve Wright and Saku Pinta Collegamenti Wobbly: Beyond the anarchist/Marxist dichotomy?’
Oisin Gilmore. Fabbri and the Marxists: A comparative analysis of Fabbri, Gramsci and Bordiga on the question of revolutionary organisation.
Carl Levy Antonio Gramsci, Anarchism, Syndicalism and Sovversivismo

Panel 8: The Philosophy of a Schism

Chair: Mark Cowling

Benoit Challand When Anarchism meets Critical Marxism: Paths and Paradoxes of “Socialisme ou Barbarie”
Thomas Swann Anarchism, Marxism and “Humanism”
Philip O’Sullivan Bakunin and Marx on the Paris Commune: Grounds for a synthesis between Anarchism and Marxism?

Conference Dinner

19:30, Staff Club, University of Nottingham

Tuesday 8th September

Session 5: 9:00-10:30

Panel 9: Individual Reconciliations 1: The Anglo-Americans

Chair: t.b.c

Andrew Cornell C.L.R. James’ Black Bloc: The Anti-Racist Roots of Contemporary Anarchism
David Goodway Chris Pallis (aka Maurice Brinton) and Solidarity
Ruth Kinna, Towards a synthesis of anarchism and Marxism
Christian Høgsbjerg A ‘Bohemian freelancer’? C.L.R. James, his early relationship to anarchism and the intellectual origins of autonomism

Panel 10: Convergence Through Practice 2: The Traditional Left

Chair: Ben Franks

Lewis Mates The Syndicalist challenge in the Durham coalfield before 1914
Saku Pinta Council Communist Perspectives on the Spanish Civil War
Christos Memos Lessons Taken from the Greek Uprising: The Marxist-Anarchist Controversy Reconsidered In and Through Radical Praxis

Session 6: 10.45-12.15

Panel 11: Individual reconciliations 2: The French

Chair: Alex Prichard

Dave Berry The Search for a Libertarian Communism: Daniel Guérin, Marxism and Anarchism
Renzo Llorente Georges Sorel’s Contribution to Anarcho-Marxism
Suzi Weissman Victor Serge – A Man of Our Time
Larry Portis Beyond the Rainbow: Overcoming Dogma and Confusion in the Articulation of Revolutionary Theory and Practice

Panel 6: Cartographies of resistance

Chair: t.b.c

Alberto Toscano Geography Against Capitalism
Benjamin Noys Zones
Stevphen Shukaitis Autonomy, Self-Organization, and the Spatial Composition of the Social Imaginary

Lunch 12:15-13:15

Session 7: 13.15-14.45

Panel 13: Marx and the Anarchists

Chair: Dave Berry

Matthijs Gardenier Autogestion et dictature du prolétariat
Nicolas Bressy ‘Un Marx libertaire? Dictature du Prolétariat chez Marx

Panel 14: Convergence Through Practice 3: Publishing

Chair:

Jean Michel Kay Beyond ‘Red’ and ‘Black’: Publishing in the pursuit of libertarian socialism
Trevor Bark Mayday magazine on Red and Black theoretical perspectives

Session 8 15:00-16:30

Panel 15: Ideology and Post-Ideology 2

Chair: t.b.c

Andy Robinson Beyond the working-class: the politics of the excluded
Simon Choat Post-Anarchism and Marxism
David Bates Hardt and Negri: Anarchists or (Post)Marxists?

Ετικέτες Technorati: , , ,

Εκδήλωση στη Φάμπρικα Υφανέτ: ΚΡΙΣΗ Νέες δυνατότητες για επανάσταση ή πιο βίαιη καπιταλιστική αναδιάρθρωση, με τους George Caffentzis, Silvia Federici

<!–[if !mso]>

st1\:*{behavior:url(#ieooui) } <![endif]–>

ΚΡΙΣΗ

Νέες δυνατότητες για επανάσταση

ή πιο βίαιη καπιταλιστική αναδιάρθρωση

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΠΕΜΠΤΗ  11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 κατά τις 20.00

 

Παρουσίαση του έντυπου «Υποσχετικές επιστολές, από την κρίση στην κοινότητα»

Συλλογικότητα midnight notes και φίλοι

 

George Caffentzis (αυτόνομος μαρξιστής, καθηγητής φιλοσοφίας, ιδρυτής του Zeroworks και του midnight notes)

 

Silvia Federici (καθηγήτρια κοινωνικών επιστήμων και ακτιβίστρια από την σκοπιά της ριζοσπαστικής φεμινιστικής μαρξιστικής παράδοσης)

για περισσότερα, δείτε εδώ: http://www.yfanet.net

Ετικέτες Technorati: , , , ,

Ημερίδα στο Ινστιτούτο Παστέρ για την Ψυχική Υγεία

Πέμπτη 11 Ιουνίου

Ινστιτούτο Παστέρ. Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 127
Αθήνα 115 21 (Στάση Ιπποκράτιο, metro Αμπελόκηποι, υπάρχει και parking)
Τηλ: (+30) 210 6478800

Πρωϊνή Συνεδρία

Προσέλευση 8:30πμ-9:15πμ

Χαιρετισμοί 9:15πμ-9:30πμ:

Μιχάλης Γ. Μαδιανός, Πρόεδρος Παγκόσμιας Εταιρείας ΨυχοκοινωνικήςΑποκατάστασης

Μαρίνα Οικονόμου, Πρόεδρος του Ελληνικού Κλάδου

Νομίδου Ελένη, Πρόεδρος

Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Συλλόγων Οικογενειών για τη Ψυχική Υγεία

9:30πμ-10:00πμ

Προεδρείο: Μ. Οικονόμου

Εισαγωγική Διάλεξη: Παγκόσμια Φτώχεια και Ψυχιατρική Περίθαλψη

Μιχάλης Γ. Μαδιανός 10:00πμ-11:30πμ

Προεδρείο: Βερονίκη Καρύδη

Διεθνής Οικονομική κρίση: Προβλήματα και Προοπτικές -> Σάββας Ρομπόλης

Ψυχικά άρρωστοι, Οικογένεια και Στίγμα -> Μαρίνα Οικονόμου

11:30πμ-12:00πμ Διάλειμμα για καφέ

12:00πμ-13:30πμ

Προεδρείο: Αλεξάνδρα Πάλλη

Κοινωνική Οικολογία των Σοβαρών Ψυχικών Διαταραχών: Νέα Δεδομένα από τον Angelo Barbato.

Μετανάστευση, Οικονομική Κρίση και Ψυχική Υγεία

N. Γκιωνάκης

Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και Οικονομία

Δ.Πλουμπίδης

13:30 έως 14:30 Ελαφρύ Γεύμα

14:30 έως 16:30 Στρογγυλή Τράπεζα

Σχιζοφρένεια και Ανάρρωση Μ.Borg, R. Guinea, A. Maone, A. Svettini, I. Boggian

17:00 έως 18:30 Προεδρείο: Δημήτρης Χονδρός

Ο ρόλος των Χρηστών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και των Οικογενειών σε μια συν-κατασκευή μιας νέας θεραπευτικής αφήγησης

Στ. Στυλιανίδης

Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ψυχιατρική: Η περίπτωση της Ελλάδας

Β.Τομαράς

Το κίνημα των χρόνιων χρηστών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας

Νατάσσα Βασιλάκη (ΔΥΨΑ)

Οικογένειες σε κρίση με πάσχον μέλος από ψύχωση

Ελένη Νομίδου (Πρόεδρος ΠΟΣΟΨΥ)

Eισβολή της Χρυσής Αυγής στην παρουσίαση του Μακεδονικού Λεξικού

ΒΙΝΤΕΟ:

http://www.youtube.com/watch?v=OeioPKkd9-Y

Περίπου 30 Χρυσαυγίτες εισέβαλαν και διέκοψαν για λίγα λεπτά την εκδήλωση παρουσίασης του ελληνο-μακεδονικού λεξικού του Βάσκου Καρατζά που οργάνωσε το Ουράνιο Τόξο σε συνεργασία με τον νεο-ιδρυθέντα εκδοτικό οίκο «3ΟΡΑ» την Τρίτη, 2 Ιουνίου 2009 στην Αθήνα, στην αίθουσα Ανταποκριτών Ξένου Τύπου (Ακαδημίας 23, ώρα 19:45μ.μ.). Παρά τις κραυγές και τις απειλές τους όχι μόνο δεν έφυγαν οι παρευρισκόμενοι, αλλά οι ομιλίες συνεχίστηκαν κανονικά μετά την αποχώρησή τους και ακολούθησε συζήτηση.

Ομιλητές ήταν:

Victor Friedman – Καθηγητής Βαλκανικών και Σλαβικών Γλωσσών, University of Chicago,

Παρίσης Θανάσης – Πρόεδρος Ελληνικής Επιτροπής EBLUL (Γραφείο για τις Λιγότερο Διαδεδομένες Γλώσσες),

Δρ. Riki Van Boeschoten – Καθηγήτρια Ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,

Λιθοξόου Δημήτρηs – Συγγραφέας.

Καταγγελία για το γεγονός από την Αντιεθνικιστική Αντιμιλιταριστική Πρωτοβουλία:

AΝΤΙΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΙΛΙΤΑΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

για την επίθεση φασιστών εναντίον εκδήλωσης παρουσίασης ελληνο-μακεδονικού λεξικού

Αθήνα, 03/06/2009

Οι φασίστες της Χρυσής Αυγής πραγματοποίησαν χτες τραμπούκικη επίθεση εναντίον εκδήλωσης του μειονοτικού κόμματος Ε.Ε.Σ. – ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ, που λαμβάνει μέρος στις προσεχείς ευρωεκλογές, με αντικείμενο την παρουσίαση ελληνο-μακεδονικού λεξικού, μιας γλώσσας καθ’ όλα υπαρκτής, που υπέστη μεγάλους διωγμούς μετά τον εμφύλιο στην Ελλάδα.

Εκδηλώνουμε την οργή μας και σημειώνουμε ότι είναι η πολλοστή φορά που γίνεται επίθεση εναντίον κάθε δραστηριότητας του Ουράνιου Τόξου ή παρόμοιων δραστηριοτήτων που έχουν σκοπό να προάγουν τη γλώσσα ή τον πολιτισμό των μειονοτήτων.

Οργιζόμαστε με τη συμμετοχή αυτών των τραμπούκων – δηλωμένων φασιστών στις ευρωεκλογές, και αναρωτιόμαστε αν ο ελληνικός λαός ξέχασε τι είναι ο φασισμός που τόσο δραματικά βίωσε κατά τη διάρκεια της Κατοχής.

Καλούμε την κυβέρνηση και τα κόμματα που συμμετέχουν στις ευρωεκλογές να καταδικάσουν αυτή την επίθεση όσο και τα φασιστικά απομεινάρια, καθώς και να υποστηρίξουν τον άμεσο επαναπατρισμό των προσφύγων, «μη Ελλήνων το γένος», οι οποίοι και οποίες είναι οι μόνοι που εξαιρέθηκαν από τον επαναπατρισμό των πολιτικών προσφύγων το 1982.

Υπενθυμίζουμε ότι αυτές οι επιθέσεις βάλλουν ευθέως εναντίον προοδευτικών αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αναγνώριση και σεβασμό των μειονοτήτων σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι οποίες έχουν ληφθεί μετά από αγώνες των μειονοτήτων για τα δικαιώματά τους και την ισότιμη αποδοχή τους στις διάφορες χώρες.

Ζητούμε από τα κόμματα να δηλώσουν την υποστήριξή τους στα δικαιώματα όλων των μειονοτήτων στην Ελλάδα. Ζητούμε από τους πολίτες να μαυρίσουν τα εθνικιστικά κόμματα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 210-3813928 (4-10 μ.μ.), Τσαμαδού 13Α, Εξάρχεια, Αθήνα,
aainit@yahoo.com, http://www.aainit.org

Ετικέτες Technorati: , , ,