Διερευνώντας αναστοχαστικά την κλινική & συμβουλευτική πράξη: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στην Ποιοτική Μεθοδολογία Έρευνας

Κλάδος Κλινικής Ψυχολογίας & Ψυχολογίας της Υγείας ΕΛ.Ψ.Ε.
Κλάδος Συμβουλευτικής Ψυχολογίας ΕΛ.Ψ.Ε.
Τομέας Ψυχολογίας, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής &
Ψυχολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στο σύγχρονο πρότυπο του αναστοχαστικού επαγγελματία ψυχικής υγείας, οι επαγγελματίες καλούνται, παράλληλα με την άσκηση του κλινικού και συμβουλευτικού έργου, να διερευνούν και να αναστοχάζονται πάνω σε αυτό, βελτιώνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα της πρακτικής τους.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε ερευνητές και σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Έχει στόχο την επιμόρφωση των συμμετεχόντων σε ποιοτικές μεθόδους διερεύνησης της κλινικής και συμβουλευτικής πράξης. Το σεμινάριο συνδυάζει μια γενική εισαγωγή στην ποιοτική ερευνητική μεθοδολογία όπως αυτή εφαρμόζεται σε κλινικά και συμβουλευτικά πλαίσια, και την παρουσίαση μελετών που χρησιμοποιούν ένα εύρος ποιοτικών μεθοδολογιών. Στο τέλος του σεμιναρίου, θα αφιερωθεί χρόνος για συζήτηση.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί το Σάββατο 29 Μαρτίου 2014 9:00-17:00 στην Αθήνα,
Ε.Κ.Π.Α., κτήριο «Κωστής Παλαμάς», Ακαδημίας 48 και Σίνα

Συνδρομή: 20 €

Υπάρχει περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων
Δήλωση συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014
Πληροφορίες: issariph@psych.uoa.gr

Δηλώσεις Συμμετοχής: http://goo.gl/SDwKh0

Οργάνωση
Φιλία Ίσαρη, Ε.Κ.Π.Α.
Ευρυνόμη Αυδή & Ευγενία Γεωργάκα, Α.Π.Θ.
Ελευθερία Τσέλιου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας