Πορεία για το βίαιο κλείσιμο των Ψυχιατρείων 31/5

Πορεία για το βίαιο κλείσιμο των Ψυχιατρείων 31/5

για μια κοινοτική-χειραφετητική ψυχική υγεία!

cfp: IV. Critical Psychology Symposium: Resistance, Solidarity and Psychology

26-27-28 September 2014
Ankara/ Turkey

We have been witnessing an increase in social opposition and social rights movements in Turkey, as well as an increase in solidarity and practices of resistance in every sphere of life. Since the Gezi Park protests of June 2013, we have been going through a process of emancipation against an oppressive regime.

As critical psychologists, we bear a responsibility for producing knowledge of resistance and subjects in resistance. In order to understand the new resistance and discuss the potential contribution a psychology of human emancipation might make, we would like to invite you to The 4th Critical Psychology Conference in Turkey. The Conference theme this year is “Resistance, Cooperation and Psychology”.

IV. Critical Psychology Symposium invites presentations and panels focusing on mental health services for LGBTQs, mobbing, youth prisons, immigrants and human-environment relations. The symposium aims to discuss critical and community psychology applications that empower people in the new resistance movements and as such wishes to assemble psychologists and researchers with a critical orientation as well as being open to social scientists from various disciplines.

Psychologists for Social Solidarity (TODAP)
Middle East Academic Personnel Association (ÖED)

Symposium Information:
Date: 26-27-28 September 2014
Place: Middle East Technical University (METU)/ Ankara

Please send abstracts to elestirelpsikoloji2014@gmail.com.tr until 15 July 2014.
Abstracts should be less than 250 words.

The symposium program will be announced on 15 August 2014.
The symposium is free and open to everyone.