Επικείμενες Εκδηλώσεις από το Hearing Voices Network Αθήνας

Το ελληνικό τμήμα του δικτύου Hearing Voices οργανώνει το επόμενο διάστημα μια σειρά από σεμινάρια, εκδηλώσεις και παρουσιάσεις. Η κύρια φιλοδοξία του HVN, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται και στην ιστοσελίδα του είναι να προάγει θετικές εξηγήσεις για τις εμπειρίες όσων ακούνε φωνές ή έχουν άλλες ασυνήθιστες εμπειρίες ή πεποιθήσεις  και να προσφέρει στα άτομα ένα πλαίσιο για να αναπτύσσουν τους δικούς τους τρόπους αντιμετώπισης διαχείρισης και ερμηνείας. Συγκεκριμένα, οι στόχοι του δικτύου είναι:

1. Να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο σχετικά με τις φωνές που ακούν κάποιοι, τα οράματα, τις απτικές αισθήσεις και άλλες αισθητηριακές εμπειρίες.

2. Να προσφέρει σε ανθρώπους που  έχουν αυτές τις εμπειρίες μια ευκαιρία να μιλήσουν μαζί ελεύθερα για αυτές.

3. Να υποστηρίξει οποιονδήποτε με αυτές τις εμπειρίες που θέλει να καταλάβει, να μάθει και να αναπτυχθεί από αυτές με το δικό του τρόπο.

Στο σημείο αυτό θέλουμε να υπενθυμίσουμε ότι το δίκτυο δεν  συστάθηκε για να χρησιμοποιείται από οποιονδήποτε ως δεξαμενή πελατών ή μέσο προσπορισμού προσωπικών οικονομικών οφελών. Αντιθέτως, βασίζεται στην αφιλοκερδή διάθεση πολύτιμου χρόνου και δυναμικού από ανθρώπους που εκτιμούν τη σημασία της ανάδειξης του προσωπικού βιώματος ως πηγή γνώσης για την αντιμετώπιση του ψυχικού πόνου και σέβονται τα δικαιώματα των συνανθρώπων τους. Διαμορφώνουμε από κοινού τις αρχές και τον τρόπο λειτουργίας του δικτύου, συνδημιουργούμε, συνδιοργανώνουμε και συναποφασίζουμε τα περιεχόμενα των εκδηλώσεων και τις δράσεις μας επιδιώκοντας την ουσιαστική συμμετοχή και τη συνεργασία ατόμων με ασυνήθιστες ψυχικές εμπειρίες και επαγγελματιών και μη που εμπλέκονται στις δραστηριότητες του δικτύου.

Προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα των εκδηλώσεων που προγραμματίζονται το κόστος συμμετοχής για την επόμενη εκδήλωση ανέρχεται στα 10 ευρώ και η καταβολή του είναι προαιρετική έτσι ώστε να μη λειτουργήσει αποθαρρυντικά για όποιον/α επιθυμεί να το παρακολουθήσει.  

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο, τις αρχές του και τη φιλοσοφία του στην ιστοσελίδα του δικτύου.

 

Πιο συγκεκριμένα έχουν προγραμματιστεί:

Σεμινάριο: «Μιλώντας για φωνές και ασυνήθιστες εμπειρίες»

Ημερομηνία: Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2015, 17:00-21:00

και Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2015, 11:00-15:00

Τοποθεσία: Τροίας 44 και Γ’ Σεπτεμβρίου (πλησίον σταθμού Βικτώριας)

Με τη συμμετοχή μελών του HVN Αθήνας (έως 60 συμμετέχοντες)

 

Σεμινάριο: «Ο ρόλος του φόβου στην παράνοια»

«Ξεκινώντας και στηρίζοντας μια ομάδα αυτοβοήθειας για ανθρώπους με ασυνήθιστες πεποιθήσεις»

Ημερομηνία: Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2015

    και Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2015

Τοποθεσία: θα ανακοινωθεί

Με τη συμμετοχή των Peter Bullimore και Shaun Hunt (HVN UK) μελών του HVN Αθήνας