Ταυτότητα

«I dream of the intellectual destroyer of evidence and universalities, the one who, in the inertias and constraints of the present, locates and marks the weak points, the openings, the lines of power, who incessantly displaces himself, doesn’t know exactly where he is heading nor what he’ll think tomorrow because he is too attentive to the present.»

Michel Foucault «The End of the Monarchy of Sex» from Foucault Live: Interviews, 1966-1984, tr. John Johnston, ed. Sylvere Lotringer (New York: Semiotext(e), 1989), p. 155.

http://www.criticalpsygreece.org

Μετά από ένα χρόνο, μετά από 10.000 περίπου επισκέψεις, το blog μεταφέρθηκε σε νέα σελίδα, χρησιμοποιώντας τα open source εργαλεία και το hosting του wordpress, προχωράμε ρωτώντας.

Θέμα της ιστοσελίδας συνιστά ακόμα η προσπάθεια για μια κριτική και ριζοσπαστική ψυχολογία στην Ελλάδα.

Φιλοδοξεί ακόμα να χρησιμεύσει στη δικτύωση και συσπείρωση ανθρώπων στη βάση της επιστημολογικής, θεωρητικής ή/και ιδεολογικής εγγύτητας (affinity group), κάτι που μόνο μερικώς το πέτυχε τον προηγούμενο χρόνο.

Πολύ απλά, θέτουμε την έννοια της κριτικής ψυχολογίας σε τρεις άξονες:

  1. κριτική στην ιστορία και επιστημολογία της ψυχολογίας (θεωρία)
  2. κριτική στην εφαρμογή και πρακτική της ψυχολογίας (παραγωγή)
  3. κριτική στην ψυχολογική εργασία/ανεργία (πράξη)

Προσπαθούμε να αποτελέσει ένα περιβάλλον συν-εργασίας και συν-παραγωγής γνώσης (η οποία να είναι προσβάσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα άτομα) και όχι απλό κόμβο περιήγησης.
Αντλώντας από την πρόταση δικτύωσης του Critical Psychology International αμφότερα επιδιώκουν την ανοιχτή κυκλοφορία ειδήσεων και αναλύσεων, με βάση τις αρχές της συνεργασίας, της αμοιβαιότητας, της αλληλοβοήθειας, της συν-υπευθυνότητας και της διαφάνειας.

Στόχοι της ιστοσελίδας:

  • Η προώθηση και ανάπτυξη όλων των μορφών κριτικής εργασίας εντός και γύρω από την ψυχολογία.
  • Η διασύνδεση ατόμων και ομάδων που κάνουν ή επιθυμούν να κάνουν έρευνα ή δραστηριότητες σχετικές με την κριτική ψυχολογία.
  • Η ανάπτυξη και διατήρηση της ανταλλαγής της γνώσης, της πληροφορίας και εμπειριών, και η προώθηση της συνεργασίας ανάμεσα σε άτομα και ομάδες που διεξάγουν ή επιθυμούν να διεξάγουν δραστηριότητες εντός της κριτικής ψυχολογίας.
  • Η παραγωγή και προώθηση εργασιών και ερευνητικών σχεδίων, ενθαρρύνοντας την συνεργασία των ενδιαφερόμενων.
  • Η προώθηση και ενδυνάμωση της διεπιστημονικής και συνεργατικής έρευνας.
  • Η συμβολή στη δημιουργία και συνένωση δικτύων για ερευνητικούς, συνεργατικούς και γνωστικούς σκοπούς στην περιοχή των κοινωνικών επιστημών.
  • Η δικτύωση και συσπείρωση ατόμων που ενδιαφέρονται για συνδικαλιστική παρέμβαση για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των ψυχολόγων.

Νέο στοιχείο της ιστοσελίδας είναι το συνεχές αφιέρωμα στη στρατευμένη έρευνα (militant research) που σε διαφορετικές σελίδες από την κεντρική θα δημοσιεύει μεταφράσεις και πρωτότυπα κείμενα που αφορούν το θέμα αυτό, με σκοπό να παρουσιάσει τη μεθοδολογία και να προωθήσει τη χρήση της.

Επίσης, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα κοινωνικής δικτύωσης library thing και την τεχνολογία RSS υπάρχει η δυνατότητα παρουσίασης βιβλιογραφίας σχετικής με το θέμα της ιστοσελίδας, με όλα τα αναγκαία βιβλιογραφικά στοιχεία.

Καλούμε όποιον και όποια ενδιαφέρεται να συμμετέχει στη λίστα αλληλογραφίας να επικοινωνήσει μαζί μας στο e-mail επικοινωνίας καθώς και να μας στείλει κείμενα για δημοσίευση. Τα κείμενα/φωτό κλπ θα δημοσιεύονται υπό Creative Commmons licence.

Η ιστοσελίδα και η λίστα αλληλογραφίας διαχειρίζονται βέβαια από ομάδα, για την περίπτωση υβριστικών ή και διαφημιστικών σχολίων.

email επικοινωνίας: criticalpsy [dot] greece [at] gmail [dot] com

One comment on “Ταυτότητα

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.