Αποδομώντας τις σιγουριές μας για το φύλο: η Judith Butler στην Αθήνα

Όπως σημειώσαμε και παλιότερα, η Judith Butler, θα βρίσκεται για 2 διαλέξεις στην Αθήνα.

Την Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2009, θα μιλήσει στο Goethe Institute για:
“Performative Politics and the Critique of State Violence”
(Επιτελεστική Πολιτική και η Κριτική της Κρατικής Βίας)
Ώρα Έναρξης 18:30. Δείτε το χάρτη εδώ:
Η διάλεξη οργανώνεται από το ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς.

Την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2009, θα μιλήσει στο Αμφιθέατρο Σάκη Καράγιωργα, στην Πάντειο, για:
“From Performativity to Precarity”
(Από την Επιτελεστικότητα στην Επισφάλεια)
Ώρα Έναρξης 18:30. Δείτε το χάρτη εδώ.
Η διάλεξη αυτή οργανώνεται από το τμήμα κοινωνικής ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών Πολιτικής Επιστήμης & Κοινωνιολογίας, και το Ερευνητικό πρόγραμμα GeMIC.

Καλωσορίζοντας τη σημαντική αυτή διανοήτρια, οι εφημερίδες του χώρου της ανανεωτικής αριστεράς (δηλ. Εποχή και Αυγή), μαζί με πανεπιστημιακούς που σχετίζονται με την διοργάνωση της επίσκεψης, ετοίμασαν κάποια κείμενα. Παραθέτουμε το ένα, είσαγωγικό στο έργο της, από την Εποχή, και δίνουμε τους συνδέσμους για το αφιέρωμα στην Αυγή. 

Το σχετικά πρόσφατο εκδοτικό εγχείρημα μετάφρασης στα ελληνικά σημαντικών κειμένων της φιλοσόφου, καθηγήτριας του Μπέρκλεϊ, Τζούντιθ Μπάτλερ, συμπίπτει με τη συγκυρία της επίσκεψης της κορυφαίας φεμινίστριας θεωρητικού στην Αθήνα. Η Μπάτλερ θα δώσει δύο ομιλίες, στις 16 και 17 Δεκεμβρίου, καλεσμένη του Πάντειου Πανεπιστημίου και του Ινστιτούτου Ν. Πουλαντζάς.

Η είδηση της επίσκεψής της γεμίζει με αναμονή και προσδοκίες πολλές και πολλούς από εμάς δεδομένου ότι αποτελεί μια σπάνια δυνατότητα διαλόγου γύρω από την ιδιαίτερη σκέψη της θεωρητικού που έχει επιφέρει δημιουργικές ρωγμές τόσο στη φεμινιστική σκέψη, όπως τη γνωρίζαμε μέχρι τη δεκαετία του ’80, όσο και στην πολιτική θεωρία και έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις με αρκετές αντιπαραθέσεις που δεν έχουν ακόμη κοπάσει. Πώς το περιεχόμενο των θεωρητικών της συμβολών υπήρξε τόσο συγκλονιστικό ώστε το εκτόπισμά του να συνδράμει στην ανάδειξη ενός νέου «κύματος» στη φεμινιστική θεωρία και μιας θεωρητικής στροφής στους κόλπους των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, όπως της φιλοσοφίας και της κοινωνικής ανθρωπολογίας;
Καθώς τα κείμενά της γίνονται πλέον προσπελάσιμα, μας δίνεται η ευκαιρία να μετέχουμε μέσω της ανάγνωσης σε μια διαδρομή γοητευτικά και δημιουργικά ανοίκεια, αφού αυτό που διακυβεύεται είναι η ριζική ανασήμανση θεμελιωδών παραδοχών της δυτικής, φαλλοκεντρικής μεταφυσικής.  
Το λιμάρισμα των θεμελίων του οικοδομήματος της δυτικής σκέψης, η απομυθοποίηση της φα(ντα)σματικής μεταφυσικής της παρουσίας, συντελείται μεθοδικά στη μεταδομιστική σκέψη, έχοντας ξεκινήσει ήδη, νωρίτερα από τη δεκαετία του ’80, στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ. Στο πλαίσιο του μεταδομισμού, η αμφισβήτηση, ως θεωρητικό εργαλείο, στρέφεται κατά των όρων μέσω των οποίων συντελείται η εννοιολόγηση και εγκαθιδρύεται η αυταπόδεικτη αυθεντία των φορέων λόγου και γνώσης. Όπως ο Φουκώ, ο Ντεριντά, ο Μπαρτ, ο Λιοτάρ και άλλοι θεωρητικοί αναγγέλλουν τους θανάτους των μεταφυσικών υποκειμένων -του Θεού, του συγγραφέα, του Είναι- και σηματοδοτούν το τέλος των μονοσήμαντων «μεγάλων αφηγήσεων» και του αρραγούς νοήματος, η Μπάτλερ θέτει στο στόχαστρό της ιδιαίτερα τις νόρμες του φύλου και της σεξουαλικότητας.

Η αμφισβήτηση
του βιολογικού φύλου

Αν, πριν από 60 χρόνια, στο διακύβευμά της στο «Δεύτερο Φύλο» η Σιμόν ντε Μπουβουάρ ότι «γυναίκα δε γεννιέσαι αλλά γίνεσαι», αμφισβητεί το «θεόσταλτο», φυσικά θεμελιωμένο χαρακτήρα του φύλου, υποδηλώνοντας ότι αυτό κατασκευάζεται κοινωνικά και εγγράφεται πάνω στα γυναικεία και ανδρικά σώματα ως φυσικό, η Μπάτλερ αμφισβητεί την ίδια την ιδέα, όχι απλώς του κοινωνικού, αλλά του βιολογικού φύλου. Για την Μπάτλερ, ο λόγος της βιολογίας, όπως και άλλοι λόγοι, δεν είναι προνομιούχοι φορείς μιας αντικειμενικής, οικουμενικής, διαφωτιστικής αλήθειας για τον κόσμο, επίγειοι αντιπρόσωποι του θεού στη γη, αλλά αρθρώνονται και χρωματίζονται ανάλογα με τα συμφραζόμενα των εκάστοτε σχέσεων εξουσίας, με άλλα λόγια δεν μπορούν ποτέ να είναι «αθώοι». Το φύλο για την Μπάτλερ δεν είναι απόρροια ανατομικών χαρακτηριστικών, δεν προϋπάρχει κάπου, εν είδει tabula rasa, αλλά σημασιοδοτείται και μορφοποιείται μέσα σ’ ένα πλέγμα πειθαρχικών καθεστώτων που επιβάλλουν ή υποβάλλουν συμπεριφορές, κινήσεις, επιλογές, επιθυμίες. Στα περιφρουρούμενα όρια που διαγράφει και ρυθμίζει η ετεροφυλοφιλική φόρμα/πλέγμα [heterosexual matrix] σχέσεων γνώσης και εξουσίας, το φύλο δεν κληρονομείται φυσικά, αλλά επιβάλλεται, ρυθμίζεται κοινωνικά και η επιτέλεσή του επιτηρείται. Κατά την Μπάτλερ, το φύλο δεν παραπέμπει σε κάποια ουσία ή ακόμη σε κάποια υλικότητα καθαυτή, αλλά σε μια διαρκή και ατελή/ατελέσφορη διαδικασία υλοποίησης και επαναληπτικής επιτέλεσης μέσα από την οποία κάποιες έμφυλες πρακτικές καθιερώνονται μέσα στο χρόνο ως κοινωνικά αναγνωρίσιμες και αποδεκτές. Εκεί αναφέρεται ο όρος επιτελεστικότητα [performativity], η εισήγηση του οποίου έχει σε θεωρητικό επίπεδο ταυτιστεί με το όνομα της Μπάτλερ.

Μηχανισμοί γνώσης και εξουσίας

Η θέση της Μπάτλερ για το φύλο μπορεί να ιδωθεί μέσα από το πρίσμα της ευρύτερης μεταδομιστικής σκέψης που επιτίθεται στις οντολογίες και αποδομεί το έλλογο, κυρίαρχο και αυτοτελές υποκείμενο που εξήγγειλε ο Διαφωτισμός. Είναι προφανές ότι η Μπάτλερ δεν ενδιαφέρεται να πιστοποιήσει το φαντασιακό αυτό υποκείμενο, αντίθετα εστιάζει στο πώς έγινε και εδραιώθηκε το αξίωμα του προϋπάρχοντος υποκειμένου και σώματος, και μάλιστα στο πρότυπο του ανδρικού, ετεροφυλοφιλικού κυριαρχικού εαυτού. Την ενδιαφέρει, με άλλα λόγια, ποιοι μηχανισμοί γνώσης και εξουσίας οδήγησαν στο να εμπεδώσουμε μια τέτοια μυθοπλασία για το ανθρώπινο υποκείμενο. Κυρίως, και αυτό δείχνει ίσως μια ακόμη πιο άμεση σύνδεση με την πολιτική, αυτό που ενδιαφέρει την Μπάτλερ είναι το ερώτημα: αν οι επιτελέσεις προκύπτουν αναπόφευκτα μέσα από κοινωνικούς περιορισμούς, τι γίνεται με τις περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από το «καταστατικό»; Όλοι και όλες επιτελούν το φύλο τους και τις διάφορες άλλες ταυτότητες και αποδέχονται καλόβολα τις ευεργετικές συνέπειες του να συμβαδίζεις με τις νόρμες και «ζήσαμε εμείς καλά…», ή μήπως υπάρχουν και «παράπλευρες απώλειες»;
Για την Μπάτλερ, η μεταφυσική αυτή αφήγηση είναι ο κατ’ εξοχήν μηχανισμός παραγωγής ετερότητας. Έτσι, τα άτομα των οποίων οι έμφυλες και σεξουαλικές επιτελέσεις δεν συνάδουν με την υστερικά ρυθμιζόμενη προβλεψιμότητα του λόγου και της εξουσίας είναι οι παρίες του συστήματος με συχνά βίαιες επιπτώσεις. Ακόμη, κάνοντας μια σύνδεση για την οποία κατηγορήθηκε για αντιαμερικανισμό, η θεωρητικός είδε στη συγκυρία της 11ης Σεπτεμβρίου την επιτομή της ετεροποίησης του αραβικού Άλλου, έναντι στο θυματοποιημένο και πατριωτικά λαβωμένο «εγώ/εμείς» των ΗΠΑ. Σε ερωτήματα τύπου «τις πταίει», η Μπάτλερ προτείνει να λαμβάνουμε υπόψη όχι τις αυτάρεσκες αφηγήσεις του «εγώ/εμείς», αλλά τι είδους ηθική προβλέπει τη δίκη και καταδίκη αυτού που κάθε φορά συγκροτείται ως Άλλος και σε ποια ιστορικά και πολιτικά συμφραζόμενα έχει κατασκευαστεί αυτού του είδους η ηθική.
Για τη σκέψη της Μπάτλερ, το πολιτικό αναφέρεται στην αμφισβήτηση, τη δυναμική ανασήμανση και κριτική αναθεώρηση της εδραιωμένης κανονικότητας. Μια τέτοια επανιδιοποίηση του πολιτικού προϋποθέτει την αποδόμηση των στεγανοποιημένων και φυσικοποιημένων κατηγοριών σκέψης και πράξης. Μένει να δούμε τη συνέχεια των σημαντικών αυτών θεωρητικών και πολιτικών ζυμώσεων… σε πραγματικό χρόνο!

Νάνσυ Μαυρουδή

«εποχή»: http://www.epohi.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=4087&Itemid=39

και από την αυγή, μπορείτε να διαβάσετε τα κείμενα:

«Πέρα από τα «αυτονόητα» του φύλου: η πολιτική δυναμική της επιτέλεσης», της Αθηνάς Αθανασίου 

και

«Επανορίζοντας το «κανονικό»: φεμινισμός & ριζοσπαστική αριστερά: Συνέντευξη στην Αθηνά Αθανασίου»

Βιβλία της Judith Butler στα ελληνικά:

-Σώματα με σημασία: Οριοθετήσεις του «φύλου» στο λόγο, μτφρ. Πελαγία Μαρκέτου, εισαγωγή και επιστημονική επιμέλεια Αθηνά Αθανασίου. Αθήνα: Εκκρεμές 2008.

-Ευάλωτη ζωή: Οι δυνάμεις του πένθους και της βίας, μτφρ. Μιχάλης Λαλιώτης και Κώστας Αθανασίου, εισαγωγή Αθηνά Αθανασίου. Αθήνα: Νήσος 2008.

-Λογοδοτώντας για τον εαυτό, μτφρ. Μιχάλης Λαλιώτης, επίμετρο και επιστημονική επιμέλεια Αθηνά Αθανασίου. Αθήνα: Εκκρεμές 2009.

-Η ψυχική ζωή της εξουσίας, μτφρ. Τάσος Μπέτζελος. Αθήνα: Πλέθρον 2009.

-Αναταραχή φύλου: Ο φεμινισμός και η ανατροπή της ταυτότητας, μτφρ. Γιώργος Καράμπελας, εισαγωγή και επιστημονική επιμέλεια Βενετία Καντσά, επίμετρο Αθηνά Αθανασίου, επιμέλεια κειμένου Χριστίνα Σπυροπούλου. Αθήνα: Αλεξάνδρεια 2009.

ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ

-Αθηνά Αθανασίου (επιμ.), Φεμινιστική θεωρία και πολιτισμική κριτική. Αθήνα: Νήσος 2006.

-Κώστας Γιαννακόπουλος (επιμ.), Σεξουαλικότητα: Θεωρίες και πολιτικές της ανθρωπολογίας. Αθήνα: Αλεξάνδρεια 2006.

-Δήμητρα Μακρυνιώτη (επιμ.), Τα όρια του σώματος: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Νήσος 2004.

-Δήμητρα Μακρυνιώτη (επιμ.), Περί θανάτου: Η πολιτική διαχείριση της θνητότητας. Αθήνα: Νήσος 2008.

ΕΤΟΙΜΑΖEΤΑΙ

-Η διεκδίκηση της Αντιγόνης: Η συγγένεια μεταξύ ζωής και θανάτου, μτφρ. Βαρβάρα Σπυροπούλου, επιμέλεια Γιώργος Καράμπελας και Κώστας Λιβιεράτος, εισαγωγή Έλενα Τζελέπη. Αθήνα: Αλεξάνδρεια 2010.

H Judith Butler στην Αθήνα το Δεκέμβριο 2009

Την Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2009, θα μιλήσει στο Goethe Institute για:
“Performative Politics and the Critique of State Violence”
(Επιτελεστική Πολιτική και η Κριτική της Κρατικής Βίας)
Ώρα Έναρξης 18:30. Δείτε το χάρτη εδώ:
Η διάλεξη οργανώνεται από το ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς.

Την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2009, θα μιλήσει στο Αμφιθέατρο Σάκη Καράγιωργα, στην Πάντειο, για:
“From Performativity to Precarity”
(Από την Επιτελεστικότητα στην Επισφάλεια)
Ώρα Έναρξης 18:30. Δείτε το χάρτη εδώ.
Η διάλεξη αυτή οργανώνεται από το τμήμα κοινωνικής ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών Πολιτικής Επιστήμης & Κοινωνιολογίας, και το Ερευνητικό πρόγραμμα GeMIC.

η Μαρία Ταμπούκου στη Θεσσαλονίκη

Την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2009
η Μαρία Ταμπούκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας στο University of East London προσκεκλημένη από την Καθηγήτρια Σιδηρούλα Ζιώγου Καραστεργίου και τον Τομέα Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής, θα δώσει διάλεξη με θέμα:

Aφηγηματική έρευνα: διαφοροποιήσεις και επιστημονικά πεδία

αμφιθέατρο Κεντρικής βιβλιοθήκης Α.Π.Θ., 7μμ-9μμ
___________________________________________

Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2009, θα εισηγηθεί στο colloquium των υποψήφιων διδακτόρων και μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών της Ελένης Χοντολίδου το θέμα:

Μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην αφηγηματική έρευνα: το Φουκωικό παράδειγμα
αίθουσα 111, παλαιό κτήριο Φιλοσοφικής, 12-2μμ

Η προσέλευση είναι ανοικτή μέχρις ότου συμπληρωθεί ένας αριθμός που είναι λογικό να συμμετέχει σε colloquium. Προτεραιότητα θα δοθεί στους υποψήφιους διδάκτορες του Τομέα Παιδαγωγικής.
Παρακαλούμε δηλώστε τη συμμετοχή σας στο: hodol@edlit.auth.gr έως τις 25 Οκτωβρίου 2009
______________________________________________

Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2009 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα:

Μιλώντας για τις ζωές γυναικών Νομαδικά μονοπάτια: Θύμησες και Στοχασμοί της Σοφίας Λασκαρίδου
Μαρία Ταμπούκου, Kοινωνιολόγος
&
Απουσία και υποκατάσταση της αυτοπροσωπογραφίας στο έργο της Σοφίας Λασκαρίδου
Γλαύκη Γκότση, ιστορικός της Τέχνης

6-10μμ
την εκδήλωση διοργανώνουν οι Άννα Κωστούλα, Μαρούλα Μποντίλα,
Τζένη Οικονομίδη & Ελένη Χοντολίδου
γυναίκες που συναντήθηκαν στο Δίκτυο Γυναικών Θεσσαλονίκης,
νυν Χώρο Γυναικών Θεσσαλονίκης

ο χώρος θα ανακοινωθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από την εκδήλωση.

Το διάβασμά σας για το καλοκαίρι

Δωράκια, για να σημαδέψουμε τα ευτυχή γεγονότα!

Όλα στα αγγλικά. Να δούμε πόσα downloads θα έχουν…

1. postmarxism vs cultural studies reader

Το πρώτο self-compiled reader (167 σελ.) για το καλοκαίρι, περιέχει κείμενα εισαγωγικά και με copyright για θεωρίες του μεταμαρξισμού, των πολιτισμικών σπουδών και του φεμινισμού, από πρόσφατα βιβλία. Αναφέρεται στους Laclau & Mouffe, St. Hall, Deleuze & Guattari, DerridaHelene Cixous, Luce Irigaray, Julia Kristeva.

2. Postmodern Roots & effigies

4. Grubacic & lind – Wobblies_and_Zapatistas

Ένα από τα τελευταία βιβλία του Andrej Grubacic, του Βαλκάνιου ιστορικού αι θεωρητικού από το ZMAG, που θα είναι στην ελλάδα αυτό τον καιρό, για το φεστιβάλ της Βαβυλωνίας και τη βαλκανική έκθεση αναρχικού βιβλίου. Πολύ ενδιαφέρον και ευκολοδιάβαστο, περιέχει συνομιλίες του με τον Staughton Lynd, Αμερικανό ιστορικό, ακτιβιστή ων πολιτικών δικαιωμάτων, δικηγόρο, αντιρρησία συνείδησης και θεωρητικό.

NJOY & Share!

Conference announcement: Feminist Theory and Activism in Global Perspective

To help celebrate 30 years of publishing, Feminist Review is organising a conference to address theory and activism on 26 September 2009. For more details go to:

http://www.palgrave-journals.com/fr/FR_conference_Sept_09.pdf

Gender and Sexuality: The Discursive Limits of ‘Equality’ in Higher Education

*Seminar Series: University of Birmingham, Spring/Summer 2009*

**

*Gender and Sexuality: The Discursive Limits of ‘Equality’ in Higher
Education*

*Funded by the University of Birmingham Deans’ Funding Initiative*

This seminar series investigates a number of areas of concern, regarding
gender and sexuality, which are identifiable in the current British higher
education environment. The series explores how current dominant ‘neoliberal’
discourses, which emphasise the commodification of higher education in the
UK, function to set limits upon ‘equality’. Ironically, while these
discourses often suggest a widening of opportunities within higher education
with an emphasis upon unlimited individual freedom and choice, the lived
experience can be rather different for women and sexual minorities. The
seminar series will explore the impact such discourses are having upon
gender and sexuality identities and practices in the academy. The aims of
the seminar series are:

  – To identify the characteristics of neoliberal discourse and its
  influence in the UK academy
  – To identify effects which impact on women, sexual minorities and
  gender/sexuality scholarship
  – To examine effects of on constituencies of scholars who are
  marginalised by neoliberal discourse
  – To examine patterns of fiscal loss or reward as a result of neoliberal
  strategies of HEI management and planning

There will be an Introductory session followed by three seminars in the
series. Each seminar will consist of a presentation by a keynote speaker
followed by a structured discussion between the keynote speaker and 2 or 3
discussants. There will be time for general open discussion and
opportunities for participants to talk informally.

Details of the Introductory session and the three subsequent seminars are
included below:

  • Friday 23rd January 2009 10.00-12.00 (Selly Oak campus)

*Dr Liz Morrish and Dr Helen Sauntson*

*Introduction to Neoliberalism***

This session introduces key themes and concepts in neoliberalism which are
developed in the following three seminars in the series. We specifically
focus on those areas of neoliberal theory and practice which have relevance
to issues around gender, sexuality and education. This session is open to
those who wish to learn more about neoliberalism before attending the rest
of the series.

**

  • Friday 20th February 2009 10.00-12.00 (Selly Oak campus)

*Professor Mary Evans, University of Kent*

*For Us or Against Us: Coercion and Consensus in Higher Education*

**

In debates about the admissions of state school pupils to Oxbridge those
defending Oxbridge have challenged the idea that universities should be
‘engines of social change’. At the same time Oxbridge, and other
universities have accepted the responsibility of ‘enabling’ entrepreneurship
and other market led initiatives. I want to explore some of the implications
of this position in terms of the ‘making’ of the person in higher education
and in particular the ways in which conservative refusals of radical gender
and class change re-inforce structural inequalities.

**

  • Friday 6th March 10.00-12.00 (Edgbaston campus)

*Richard Johnson, Nottingham Trent University*

*Title and abstract TBA*

**

**

  • Friday 8th May 2009 10.00-12.00 (Selly Oak campus)

*Dr Joyce Canaan, Birmingham City University*

*Resisting the Neoliberal University: Discursive and Practice-based
Strategies*

Many of us working in UK universities (as in others) increasingly find and
feel ourselves stymied, depleted and oppressed (if not depressed) by the
seeming inevitability   and expansion of neoliberal discourses and practices
that require us to demonstrate endless productivity and continuous
improvement of teaching, research and administrative capacities that derail
our efforts to engage as fully as possible with at least teaching and
research.  In  this context some ‘academic’ or ‘scholar activists’ are
beginning to develop critiques that articulate how neoliberalism profoundly
harms academics, students,  HE institutions and the capacity for critical
thinking about and egalitarian transformation of the world-sorely needed in
the current climate of economic and ecological crisis. Some of these
academic/scholar activists are beginning to create counter-discourses and
practices.  This paper, based on interviews with academic/scholar activists,
explores these activists’ efforts to critique and implement progressive
alternatives within, beyond and against the neoliberal university. The paper
aims to encourage others to work with these and other activist/scholar
academics to help create a more humane, dignified and enabling Higher
Education system in future.

Further information about venues will be circulated nearer the time.
Information about travelling to the University of Birmingham can be found at
http://www.about.bham.ac.uk/maps/sellyoak.shtml<https://ex1.bham.ac.uk/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.about.bham.ac.uk/maps/sellyoak.shtml>(Selly
Oak campus) and
http://www.about.bham.ac.uk/maps/edgbaston.shtml<https://ex1.bham.ac.uk/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.about.bham.ac.uk/maps/edgbaston.shtml>(Edgbaston
campus). On the Edgbaston map, the School of Education is
building R19 in the red zone.

For further information, please contact Helen Sauntson (
h.v.sauntson@bham.ac.uk).

Blogged with the Flock Browser

Καταγγελία: Promogirls – Γυναίκες εμπορεύματα (νταβατζιλίκια της Helexpro)

Καταγγελία Γυναικείων ομάδων της Θεσσαλονίκης

Promogirls – Γυναίκες εμπορεύματα

Προωθούμε την εικόνα του αύριο

Infacoma catalog


Το παραπάνω  δελτίο παραγγελίας θα μπορούσε να μείνει και ασχολίαστο. Η εικόνα του αύριο (motto της εταιρείας) είναι ήδη εδώ. Θερμά συγχαρητήρια στην Helexpro για το ευρηματικό της concept και για τον ιδιαίτερα προωθημένο  τρόπο με τον οποίο εισάγει τις νέες γυναίκες στην αγορά εργασίας. Σαν εμπορεύματα Α και Β διαλογής, κοστολογούμενα αναλόγως. Εμπορεύματα που προμηθεύεται (νοικιάζει) από άλλη εταιρεία promotions και στη συνέχεια τα διαθέτει στους εκθέτες, με το αζημίωτο βέβαια. Μάλιστα η συγκεκριμένη παροχή των promogirls (υπάρχουν μαρτυρίες εκθετών) μοιραζόταν σαν διαφημιστικό υλικό κατά τη διάρκεια της έκθεσης Infacoma (21-24 Φεβρουαρίου 2008 στη Θεσσαλονίκη).

Η Helexpro προέκυψε από την Helexpo, που όπως η ίδια στην ιστοσελίδα της δηλώνει «Είναι ο εθνικός εκθεσιακός φορέας της Ελλάδας. Είναι ο μεγαλύτερος οργανωτής εκθέσεων, συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και έχει ως έδρα τη Θεσσαλονίκη».

Εξαιρετικά λοιπόν. Ενας κρατικός φορέας, διεθνούς βεληνεκούς και με μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων μεταξύ των οποίων και πολιτιστικές (τρομάρα του) δεν ντρέπεται να εκδίδει φυλλάδια σαν το παραπάνω, να τα διανέμει στους εκθέτες και να τους παροτρύνει να προμηθευτούν «promogirls» «Απλά εμφανίσιμα» για τους πιο παρακατιανούς, «ιδιαίτερα εμφανίσιμα» για όσους διαθέτουν υψηλό status. Το γεγονός ότι αυτά τα promogirls δεν παύουν να είναι νέες εργαζόμενες γυναίκες, που δουλεύουν δίπλα δίπλα, στην ίδια δουλειά, τις ίδιες ώρες, έχουν τις ίδιες ανάγκες και  υφίστανται την ίδια κούραση ψυχική και σωματική, αλλά αμείβονται διαφορετικά  με κριτήρια καλλιστείων δεν απασχόλησε κανέναν. Κακώς, γιατί όφειλαν τα υψηλόβαθμα και διορισμένα από την πολιτεία  στελέχη να ξέρουν ότι η «ίση αμοιβή για ίση εργασία» αποτελεί βασική αρχή του εργατικού δικαίου.

Ντροπή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της HELEXPO και στα στελέχη της θυγατρικής HELEXPRO (ντροπή και σ’ αυτούς που τα διόρισαν), γιατί η αισθητική, η κουλτούρα  και εν τέλει η ηθική της εταιρείας τους κάθε άλλο παρά θετικά πρότυπα κομίζει στη χώρα μας και στην εποχή μας.

Πληροφορηθήκαμε από δημοσιογράφο ότι μόλις άρχισαν οι πρώτες ενοχλήσεις προς την εταιρεία, το έντυπο τεχνικών υπηρεσιών στο οποίο περιέχονταν και το συγκεκριμένο δελτίο παραγγελίας, αφαιρέθηκε από την ιστοσελίδα της εταιρείας www.helexpo.gr, όπου ήταν αναρτημένο. Επίσης όταν ρωτήθηκαν τα στελέχη της εταιρείας σχετικά με το ζήτημα, ψευδώς απάντησαν ότι το δελτίο είναι περσινό και δεν κυκλοφορεί φέτος. Τα συμπεράσματα δικά σας.

Εμείς, οι γυναίκες  που υπογράφουμε το κείμενο αυτό ελπίζουμε και αγωνιζόμαστε για ένα άλλο αύριο, λιγότερο απεχθές από τον εργασιακό, κοινωνικό και πολιτιστικό εφιάλτη, που μας προτείνει η Helexpro. Επιφυλασσόμαστε  για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός μας, στο βαθμό που και το νομοθετικό πλαίσιο της χώρας δεν επιτρέπει τέτοιου είδους ρατσιστικές διακρίσεις απέναντι στους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες. Επιπλέον προέκειται περί μιας κατάφωρης παραβίασης της βασικής αρχής του εργατικού δικαίου «ίση αμοιβή για ίση εργασία»

Καλούμε τους βουλευτές και βουλευτίνες, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τις δημοτικές παρατάξεις της Θεσσαλονίκης και τη Γενική Γραμματεία Ισότητας να πάρουν θέση. Ζητούμε τη συμπαράσταση των γυναικείων οργανώσεων και όλων των πολιτών.

 Και το άρθρο της εφημερίδας «Μακεδονία» που παρουσιάζει δημοσιογραφικά το θέμα:

«Νοίκιαζε» κοπέλες με δελτίο παραγγελίας η Helexpro…

Εκτυπώσιμη σελίδα
five_col_4Προσαρμοσμένη πλήρως στο πιο άγριο εργασιακό μοντέλο η εταιρεία Helexpro, θυγατρική της δημόσιας Helexpo, που έχει στην ευθύνη της τη διοργάνωση των εκθέσεων που πραγματοποιούνται στη ΔΕΘ, νοίκιαζε νεαρά κορίτσια στους εκθέτες για τις ανάγκες προώθησης των προϊόντων τους.
Του Θεόφιλου Σιχλετίδη

Προσβάλλοντας κάθε έννοια εργασιακής αλλά και ανθρώπινης αξιοπρέπειας, η θυγατρική της δημόσιας Helexpo νοίκιαζε τις κοπέλες, promo girls, όπως τις χαρακτηρίζει, στους πελάτες της διανέμοντάς τους τιμοκατάλογο-δελτίο παραγγελίας έκτακτου προσωπικού. Στο δελτίο παραγγελίας οι πελάτες της θυγατρικής της Helexpo μπορούσαν να επιλέξουν είτε “απλά εμφανίσιμα” κορίτσια είτε “ιδιαίτερα εμφανίσιμα” κορίτσια, καταβάλλοντας τίμημα ανάλογο με την ομορφιά και το παρουσιαστικό του προσωπικού που θα χρησιμοποιούσαν για την προώθηση των προϊόντων τα οποία εξέθεταν στα περίπτερά τους. Χαρακτηριστικά η απασχόληση για έξι ώρες μιας “απλά εμφανίσιμης” κοπέλας στοίχιζε στον πελάτη της θυγατρικής της Helexpo 125 ευρώ, ενώ, εάν ο εκθέτης επέλεγε μία “ιδιαίτερα εμφανίσιμη” κοπέλα, θα έπρεπε να καταβάλει 150 ευρώ. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης Νίκο Γιαννόπουλο, αυτές οι πρακτικές αποδεικνύουν ότι η μαύρη εργασία και η πλέον σκληρή εκμετάλλευση εργαζομένων γυναικών μέσα από εταιρείες προσωρινής απασχόλησης είναι επιλογές και της ίδιας της κυβέρνησης, καθώς αυτή διόρισε τη διοίκηση της Helexpo και της Helexpro. Για το θέμα, όπως υπογράμμισε ο Νίκος Γιαννόπουλος, το ΕΚΘ και το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας θα κάνουν άμεσα παρέμβαση στη Helexpo και τη θυγατρική της, ώστε να διαπιστωθούν ποιες και πόσες παραβάσεις του εργατικού δικαίου έχουν σημειωθεί. Από την Ομάδα Γυναικών Θεσσαλονίκης η Νανά Σδούκου δήλωσε ότι είναι εξοργιστική και απαράδεκτη η αντιμετώπιση νεαρών κοριτσιών σαν να είναι εμπορεύματα, μέσα από τιμολόγια-δελτία παραγγελιών και κατηγοριοποιήσεις σε απλά ή ιδιαίτερα εμφανίσιμες, ιδιαίτερα μάλιστα από μία θυγατρική εταιρείας που ελέγχεται από το δημόσιο. Φεμινιστικές οργανώσεις αναμένεται να προχωρήσουν σε διαμαρτυρίες για το θέμα, αλλά και να κινηθούν με νομικά μέσα κατά της θυγατρικής της Helexpo.

ΤΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ Η ΗΕLEXPRO

Σύμφωνα με ενημέρωση από στελέχη της Helexpro, από το νέο έντυπο παρεχόμενων υπηρεσιών, που ήδη κυκλοφορεί και αφορά το 2008, οι επίμαχες αναφορές έχουν αφαιρεθεί. Όπως διευκρινίζουν, ο προσδιορισμός “ιδιαίτερα εμφανίσιμες” είχε να κάνει μόνο με το να επισημανθεί πως οι εργαζόμενες που θα απασχολούνταν στο περίπτερο στη διάρκεια της έκθεσης θα ήταν επαγγελματίες μοντέλα. Για τη δε διαδικασία σημείωναν πως η Helexpro είναι μία εταιρεία η οποία υποστηρίζει σε εξοπλισμό, υποδομές και προσωπικό εκθέτες και στο πλαίσιο αυτό διευκόλυνε διά των υπηρεσιών της τους πελάτες της και με προσωπικό μέσα από την προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία.

 http://www.makthes.gr/index.php?name=News&file=article&sid=13583

Φεμινισμός, Φυλο και Θεωρία

Στο indymedia αυτές τις ημέρες, στο πνεύμα των γιορτών, υπάρχουν πολλά δωράκια, που προωθούν την ελεύθερη ανταλλαγή των ιδεών, των θεωριών, τη διάδοση της σύγχρονης ριζοσπαστικής θεωρίας, την επικοινωνία κλπ. Σε δύο ξεχωριστές καταχωρήσεις μπήκαν τα κείμενα για το κοινωνικό φύλο:

gender.tar.bz2 (3.52 MB)

http://www.mediafire.com/?1tatk4l9ok1

περιλαμβάνονται τα παρακάτω κείμενα

Angharad_Valdivia_-_bell_hooks–Ethics_From_the_Margins.pdf
Blackwell_-_A_Companion_to_Gender_History.pdf
Elaine_Showalter_-_Laughing_Medusa–Feminist_Intellectuals_at_the_Millennium.pdf
Feona_Attwood_-_Pornography_and_Objectification.pdf
Jane_Scoular_-_The_subject_of_prostitution–Interpreting_the_discursive_symbolic_and_material_position_of_sex-work_in_feminist_theory.pdf
Jeffrey_Shantz_-_Judi_Bari_and_the_feminization_of_Earth_First–The_Convergence_of_Class_Gender_and_Radical_Environmentalism.pdf
John_Hood-Williams_and_Wendy_Cealey_Harrison_-_Trouble_with_gender.pdf
Katarina_Leppanen_-_At_Peace_With_Earth–Connecting_Ecological_Destruction_and_Patriarchal_Civilisation.pdf
Lucy_Sargisson_-_Whats_Wrong_with_Ecofeminism.pdf
Maria_Bevacqua_-_Feminist_Theory_and_the_Question_of_Lesbian_and_Gay_Marriage.pdf
Marianne_Grunell_and_Sawitri_Saharso_-_bell_hooks_and_Nira_Yuval-Davis_on_Race_Ethnicity_Class_and_Gender.pdf
Marysia_Zalewski–rev_of_-_Robyn_Wiegman_-_Womens_Studies_on_its_Own.pdf
Nina_Philadelphoff-Puren_-_The_mark_of_refusal–Sexual_violence_and_the_politics_of_recontextualization.pdf
Peter_Hennen_-_Fae_Spirits_and_Gender_Trouble–Resistance_and_Compliance_Among_the_Radical_Faeries.pdf
Sara_Dodd_-_Women_Art_and_Gender.pdf
Sara_Salih_-_Judith_Butler_and_the_ethics_of_difficulty.pdf
Susan_Hekman_-_Beyond_identity–Feminism_identity_and_identity_politics.pdf
Susan_Shaw_-_Mens_leisure_and_womens_lives–the_impact_of_pornography_on_women.pdf
Ursula_Tidd–rev_of_-_Sarah_Fishwick_-_The_Body_in_the_Work_of_Simone_de_Beauvoir.pdf
Vikki_Bell_-_On_Speech_Race_and_Melancholia–An_Interview_with_Judith_Butler.pdf

  1. και για την ανδρική μηχανή (male machine) από την ομάδα έκ-φυλες. Η οποία ομάδα έχει κάνει και μια αυτο-έκδοση για το σώμα, το φύλο και τη σεξουαλικότητα, πολύ καλό κείμενο, πολύ στέρεο βιβλιογραφικά. Είναι πολύ καλό να μπαίνουν νέοι στοχασμοί στη ριζοσπαστική σκέψη, δεν συμφωνείτε;

Γιατί μάλλον στο ίντυ δεν συμφωνούν!

Πράσινο Φως στις Συζυγοκτονίες – μια καμπάνια

Ένα δελτίο τύπου που διακινείται, μια εκστρατεία που θέλει την ευρύτερη δυνατή δημοσιοποίηση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

21/02/2007

ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΣΥΖΥΓΟΚΤΟΝΙΕΣ – ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Το Σάββατο 12/11/05 εξαφανίσθηκε από το σπίτι της στις Σέρρες η 44χρονη Πόπη Χατζίδου, νοσηλεύτρια και μητέρα δύο κοριτσιών 15 και 21 ετών. Ο σύζυγός της, Χημικός, καθηγητής σε δημόσιο σχολείο, ύστερα από δύο μέρες ομολόγησε ότι τη σκότωσε κτυπώντας την μέσα στο σπίτι τους και στη συνέχεια μετέφερε το πτώμα της και το πέταξε στον ποταμό Στρυμώνα..

Επί μέρες υποδείκνυε στις αστυνομικές αρχές διαφορετικά σημεία του ποταμού, με αποτέλεσμα το πτώμα να μη βρεθεί ποτέ. Ο δράστης προφυλακίσθηκε, αλλά μετά από λίγους μήνες αφέθηκε ελεύθερος, για να «συμπαρασταθεί» στις κόρες του και την πεθερά του. Εκτοτε παρέμεινε ελεύθερος μέχρι τη δίκη του.

Κατά το προηγούμενο της δίκης διάστημα υπήρχε στις Σέρρες κλίμα αποσιώπησης του στυγερού εγκλήματος και εκφοβισμού όλων όσων τολμούσαν να καταγγείλουν το δράστη, να ζητήσουν την τιμωρία του και να υπερασπιστούν τη μνήμη του θύματος. Οι φίλες και συναδέλφισσες του θύματος δέχονταν συνεχώς απειλές από την οικογένεια του θύματος και την υπεράσπιση του δράστη – το γνωστό ποινικολόγο Διαλυνά – ότι θα τους ασκηθεί μήνυση αν συνεχίσουν να ανακινούν το ζήτημα και να διαμαρτύρονται, με το επιχείρημα ότι παραβιάζουν την γαλήνη της οικογένειας του θύματος (την ηλικιωμένη μητέρα της θανούσης και τις δύο κόρες).

Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν ο σύλλογος εργαζομένων του νοσοκομείου εξέφρασε την επιθυμία να κάνει ετήσιο μνημόσυνο για να τιμήσει τη μνήμη της Πόπης Χατζίδου, δέχθηκε εξώδικο και αναγκάσθηκε μέσα σε κλίμα τρομοκρατίας να το ματαιώσει.

Είναι αλήθεια ότι στην υπόθεση αυτή υπάρχει ένα επιπλέον σκοτεινό – για μας – στοιχείο. Η στάση του, έτσι κι αλλιώς, πολύ μικρού στενού οικογενειακού περιβάλλοντος του θύματος. Η ηλικιωμένη μητέρα, για λόγους που αυτή γνωρίζει, συντάχθηκε εξ αρχής απολύτως με την πλευρά του δράστη, τον οποίο υπερασπιζόταν μέχρι υπερβολής, ακόμη και μέσα στο δικαστήριο, προκαλώντας την απορία των δικαστών και την δυσφορία των συναδέλφων του θύματος. Δεν όρισε πολιτική αγωγή, δεν υπήρχε δηλαδή κατήγορος από την πλευρά της οικογένειας του θύματος και ό,τι κατέθεσε η μητέρα της νεκρής ήταν μόνον για να ελαφρύνει τη θέση του δολοφόνου της κόρης της.

Εμείς μπορεί να μη γνωρίζουμε, δικαιούμαστε όμως να κάνουμε πολλές υποθέσεις και να λυπούμαστε πολύ, που η μνήμη του θύματος τιμήθηκε τόσο λίγο.

Η δίκη άρχισε στις 15 Φεβρουαρίου 2007 στα Γιαννιτσά και κράτησε δύο μέρες. Η κατηγορία ήταν φόνος εκ προμελέτης. Η δικαστική απόφαση εξωφρενική και πρωτοφανής στα ελληνικά δικαστικά χρονικά: 12 χρόνια και η έφεση να έχει ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Ενας ευυπόληπτος πολίτης των Σερρών – δάσκαλος εφήβων – δολοφονεί τη γυναίκα του και χωρίς ίχνος μεταμέλειας την μεταφέρει και την πετά σαν σκυλί στο Στρυμώνα, ομολογεί ότι το έκανε, και στην πράξη αθωώνεται και κυκλοφορεί κανονικά στην πόλη του, κάνει μαθήματα σε παιδιά, κάθεται στις καφετέριες και παραμένει ο «στυλοβάτης» της οικογένειάς του.

Είμαστε βαθύτατα οργισμένες μ’ αυτή τη δικαστική απόφαση. Ξέρουμε πολύ καλά πόσο εκφοβισμένες και απειλημένες από το δράστη και το δικηγόρο υπεράσπισης είναι οι φίλες και συναδέλφισσες του θύματος που αποπειράθηκαν να ζητήσουν απονομή δικαιοσύνης και τιμωρία του δολοφόνου. Γνωρίζουμε από τις μαρτυρίες των συναδελφισσών της ότι το θύμα ζούσε για χρόνια μία σχέση ψυχολογικής και σωματικής κακοποίησης από το σύζυγό της, τον κ. καθηγητή, ότι πήγαινε στη δουλειά της κτυπημένη και ταπεινωμένη, αλλά σιωπούσε, γιατί δεν ήθελε να τον εκθέσει, όπως κάνουν άλλωστε οι περισσότερες κακοποιημένες από το σύντροφό τους γυναίκες.

Γνωρίζουμε ότι λίγο πριν τη δολοφονία της, σχεδίαζε να κάνει ασφαλιστικά μέτρα εναντίον του, πράγμα που κατατέθηκε και στο δικαστήριο και να ζητήσει διαζύγιο, αφού εντωμεταξύ είχε συνάψει σχέση με έναν άλλο άνθρωπο. Αυτή η πρόθεση του θύματος ήταν γνωστή στο δράστη και αντί αυτό να εκληφθεί ως τεκμήριο φόνου εκ προμελέτης, θεωρήθηκε, μαζί με τον ισχυρισμό του δράστη ότι ο φόνος έγινε πάνω σε διαπληκτισμό, ως τεκμήριο βρασμού ψυχής. Οσο για την απόρριψη του σώματος στον ποταμό, το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι έγινε εν συγχύσει, όπως βεβαίωσε μάρτυρας νευροχειρούργος !!!

Ωραιότατα!

Δημιουργείται ένα εξαιρετικό δικαστικό προηγούμενο, φωτεινό παράδειγμα για κάθε επίδοξο συζυγοκτόνο και για κάθε μελλοντική δικαστική απόφαση. Η συστηματική κακοποίηση της γυναίκας από το σύντροφό της κάποια στιγμή θα την οδηγήσει στην επιθυμία απομάκρυνσης από τη σχέση. Τότε ο σύντροφος επικαλούμενος τον βρασμό ψυχής λόγω της αβάσταχτης γι αυτόν απόφασής της, θα έχει το κίνητρο να τη σκοτώσει. Στη συνέχεια, επικαλούμενος την απώλεια συνείδησης λόγω της ταραχής του, μπορεί άνετα να οργανώσει την εξαφάνιση του σώματός της, έτσι ώστε να μην γίνει ποτέ γνωστός ο τρόπος θανάτου. Κατόπιν μπορεί να ομολογήσει, και, με αρωγό την δικαιοσύνη και το νόμο, να καταδικαστεί με αναστολή και να κυκλοφορεί ελεύθερος.

Αρκεί να μη δολοφονήσει και την επόμενη σύντροφό του !!!

Από τον Ιανουάριο του 2007 είναι σε ισχύ ο νέος νόμος για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, ο οποίος διαφημίζεται στα ΜΜΕ από την πολιτεία ως ένα νέο όπλο στα χέρια των γυναικών για να ξεφύγουν από μία σχέση κακοποίησης. Υποστηρίζει η πολιτεία ότι αυτός ο νόμος ενθαρρύνει τις γυναίκες να μην ανέχονται τη βία, να καταγγείλουν το βίαιο σύντροφο, να κάνουν ασφαλιστικά μέτρα, να τον απομακρύνουν από το σπίτι, να ζητήσουν διαζύγιο. Αυτά ακριβώς που σχεδίαζε να κάνει η 44χρονη νοσηλεύτρια Πόπη Χατζίδου και για τα οποία τιμωρήθηκε με φόνο από το σύζυγό της και με προσβολή της μνήμης της από την ουσιαστικά απαλλακτική για το δράστη απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης.

Ζητούμε και κάνουμε έκκληση το θέμα να πάρει τη μέγιστη δημοσιότητα αυτές τις μέρες, ούτως ώστε η πολιτεία να κάνει την ελάχιστη πράξη επανόρθωσης.

Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΕΦΕΣΗ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΝΕΜΗΘΕΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.

Η ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΠΟΠΗΣ ΧΑΤΖΙΔΟΥ ΖΗΤΑ ΔΙΚΑΙΩΣΗ.

Καλούμε την έντιμη και μαχόμενη δημοσιογραφία να συνδράμει στον αγώνα μας.

ΟΜΑΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Π. Παπαγεωργίου

854635

Θεσσαλονίκη

omadaginekon@yahoo.gr

http://www.femnetsalonica.gr

τηλ. Επικ. 69723948616944736194


technorati tags:, ,

Blogged with Flock

Συνέδριο: DIS/ORGANIZED PLEASURES: Changing bodies, rights and cultures

Ένα ακόμη συνέδριο, που μπορεί να ενδιαφέρει κάποιους και κάποιες, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς στην άκρη του κόσμου, στο Περού!

DIS/ORGANIZED PLEASURES: Changing bodies, rights and cultures

Abstracts must be received by February 28th, 2007

The International Association for the Study of Sexuality and Culture in Society, invites academics, activists and all persons interested in sexuality and human rights to submit abstracts for its 6th Conference to be held in Lima, Peru, between 27 -29 June, 2007. The conference host is Cayetano Heredia University.

This year the Conference will focus on sexual movements in a changing world, where bodies, cultures and even the concept of ?rights? are evolving. Conference thematic areas include: Bodies/Pleasure and Wellbeing, Sexual Rights and Mobilization, Sexual Cultures, and Globalization, Poverty and Sexuality.

Immediately after the Conference there will be a two week post-conference training on
sexuality. A limited number of scholarships for the conference as well as fellowships for the post-conference will be awarded to persons from less developed countries.
IASSCS is an international association founded in 1997 to promote the study of sexual
identity, desire and experience in specific social and cultural contexts and facilitate communication about scholarly as well as
research and training possibilities between colleagues around the globe.

Through its Conferences IASSCS tries in particular to bring together scholars and activists in sexual rights from all countries to exchange experiences about research and mobilization in the defense of sexual rights, and promote good quality sexuality research in the countries of the South, by stimulating young researchers and by
building research capacity in specific universities or centres for research.

More information: www.iasscs.org/2007conference

Πως είναι οι αλλαγές στο μπλόγκ;

technorati tags:, ,

Blogged with Flock