Γνώση, νέες μορφές αξιοποίησης & «κοινωνική συνείδηση»: ένα άρθρο από το futura

Μια από τις καλύτερες και πιο τεκμηριωμένες θεωρητικά κριτικές για την καραμέλα της κουλτούρας των start-ups, social media, κλπ, όλη αυτή την ανιστορική και νεο-φιλελεύθερη ιδεοληψία που δέρνει ένα μεγάλο μέρος των ασχολούμενων πια με το διαδίκτυο.
Μπορείτε να τη δείτε στο ιστολόγιο futura.

UPDATE: Ο ένας από τους δημιουργούς της εν λόγω εφαρμογής πήρε είδηση την κριτική και απαντά με ενδιαφέροντα τρόπο στο blog του, ενώ λίγος καφενειακός διάλογος γίνεται και στο buzz-reality tape, ιστοσελίδα του άλλου δημιουργού…

Digital Overload Is Frying Our Brains

άρθρο από το online Wired για το πως η πληθώρα των ερεθισμάτων στην εποχή του internet social media μας οδηγεί στην απώλεια της συγκέντρωσης και της προσοχής.

Paying attention isn’t a simple act of
self-discipline, but a cognitive ability with deep neurobiological
roots — and these roots, says Maggie Jackson, are in danger of dying.

In Distracted: The Erosion of Attention and the Coming Dark
Age
,
Jackson explores the effects of «our high-speed, overloaded,
split-focus and even cybercentric society» on attention. It’s not a
pretty picture: a never-ending stream of phone calls, e-mails, instant
messages, text messages and tweets is part of an institutionalized
culture of interruption, and makes it hard to concentrate and think
creatively.

Of course, every modern age is troubled by its new technologies.
«The telegraph might have done just as much to the psyche [of]
Victorians as the Blackberry does to us,» said Jackson. «But at the
same time, that doesn’t mean that nothing has changed. The question is,
how do we confront our own challenges?»

Wired.com talked to Jackson about attention and its loss.

Wired.com: Is there an actual scientific basis of attention?

Maggie Jackson: In the last 30 or 40 years, scientists have made inroads into understanding its underlying mechanisms and
physiology. Attention is now considered an organ system. It has its own
circuitry in the brain, and there are specialized networks carrying out
its different forms. Each is very specific and can be traced through
neuroimaging and even some genetic research.

The first type of attention is orientation — the flashlight of your
mind. It involves the parietal lobe, a brain area related to sensory
processing, which works with brain sections related to frontal eye
fields. This is what develops in an infants’ brain, allowing them to
focus on something new in their environment.

The second type of attention spans the spectrum of response states,
from sleepiness to complete alertness. The third type is executive
attention: planning, judgment, resolving conflicting information. The
heart of this is the anterior cingulate — an ancient, tiny part of the
brain that is now at the heart of our higher-order skills. It’s
executive attention that lets us move us beyond our impulsive selves,
to plan for the future and understand abstraction.

We are programmed to be interrupted. We get
an adrenalin jolt when orienting to new stimuli: Our body actually
rewards us for paying attention to the new. So in this very fast-paced
world, it’s easy and tempting to always react to the new thing. But
when we live in a reactive way, we minimize our capacity to pursue
goals.

Wired.com: What does it mean to be distracted?

Jackson: Literally, it means to be pulled away to
something secondary. There’s also an a interesting, archaic definition
that fell out of favor in the 18th century: being pulled to pieces,
being scattered. I think that’s a lovely term.

Our society right now is filled with lovely distractions — we have so
much portable escapism and mediated fantasy — but that’s just one
issue. The other is interruption — multitasking, the fragmentation of
thought and time. We’re living in highly interrupted ways. Studies show
that information workers now switch tasks an average of every three
minutes throughout the day. Of course that’s what we have to do to live
in this complicated world.

Wired.com: How do these interruptions affect us?      

Jackson: This degree of interruption is correlated
with stress and frustration and lowered creativity. That makes sense.
When you’re scattered and diffuse, you’re less creative. When your
times of reflection are always punctured, it’s hard to go deeply into
problem-solving, into relating, into thinking.

These are the problems of attention in our new world. Gadgets and
technologies give us extraordinary opportunities, the potential to
connect and to learn. At the same time, we’ve created a culture, and
are making choices, that undermine our powers of attention.

Wired.com: Has a direct link been measured between interruptions and neurophysiology?

Jackson: Interruptions are correlated with stress,
and a cascade of stress hormones accompany that state of being. Stress,
frustration and lowered creativity are pretty toxic. And there are
studies showing how the environment shapes brain development in kids.

But I can’t say if attention fragmentation really rewires our brains.
When you sit at a desk for six hours multitasking like a maniac, are
you actually snipping out parts of your attention networks? That’s
difficult to say right now.

Wired.com: Is establishing that link the next scientific step?

Jackson: It’s one avenue for future research. Right
now, the field of attention science is now more concerned with
attention development in children. The networks develop at different
paces. Orientation is in place by kindergarten. The executive network
is in place by age 8, but it develops until the mid-20s.
Understanding the sweet spots for helping kids develop attention is
where the science is at.

Wired.com: So adults are out of luck? 

Jackson: We do know that people can be trained to
improve attention networks, though we’re not sure how long-lasting the
gains are. There are exercises and computer games that boost short-term
memory.

The only sort training going on now in the office world is
meditation-based, and that’s being used more for stress rather
than to boost attention, although it does do that. In terms of
mainstream research, there’s nothing I’m aware of that’s being done to
help the average adult, though there’s tremendous interest in what’s
possible. 

But there are ways to cut back on the multitasking and interruptions,
shaping your own environment and work style so that you better use your
attentional networks. If you have a difficult problem or a conundrum to
solve, you need to think about where you work best. Right now, people
hope they’ll be able to think or create or problem-solve in the midst
of a noisy, cluttered environment. Quiet is a starting point. 

The other important thing is to discuss interruption as an
environmental question and collective social issue. In our country,
stillness and reflection are not especially valued in the workplace.
The image of success is the frenetic multitasker who doesn’t have time
and is constantly interrupted. By striving towards this model of
inattention, we’re doing ourselves a tremendous injustice.

Wired.com: The subtitle of your book predicts a «coming dark age.» Do you really believe this?

Jackson: Dark ages are times of forgetting, when the
advancements of the past are underutilized. If we forget how to use our
powers of deep focus, we’ll depend more on black-and-white thinking, on
surface ideas, on surface relationships. That breeds a tremendous
potential for tyranny and misunderstanding. The possibility of an
attention-deficient future society is very sobering.

Powered by ScribeFire.